Przewodnik prawny

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne sprzed wielu lat?

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych w Irlandii wynosi dwa lata od dnia, w którym uszczerbek na zdrowiu został stwierdzony.

Potrzebujesz porady prawnej?

Procedura wnoszenia roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych w Irlandii będzie się różnić w zależności od stopnia uszczerbku i tego, czy doznałeś go jako pacjent prywatny czy też Twoje świadczenie medyczne było opłacone ze środków publicznych

Dlatego też warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy masz prawo dochodzić odszkodowania za zaniedbanie medyczne. Jeśli tak, to jednym z Twoich pierwszych kroków będzie uzyskanie dokumentacji medycznej i przekazanie jej niezależnemu ekspertowi medycznemu, którego kompetencje są równe lekarzowi, który Cię leczył.

Gdy prawnik zapozna się z dokumentacją medyczną i uzna ją za wystarczającą, powiadomi pozwanego, wysyłając „pismo z roszczeniem” a później zainicjuje postępowanie sądowe w Twoim imieniu.

Miej jednak na uwadze, że dochodzenie odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem medycznym może zająć nawet kilka lat. Osoby, które doznały uszczerbku w wyniku zaniedbania medycznego często skupiają całą swoją uwagę na tym, jak wrócić do zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego często nie myślą o tym, żeby skorzystać z porady prawnej. Niestety, znalezienie odpowiedniej reprezentacji prawnej i uzyskania dokumentacji medycznej od szpitali i lekarzy może zająć kilka miesięcy, a specjalista, który będzie musiał sporządzić kompleksowy raport będący podstawą roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego, często mieszka poza Irlandią.

Do tego większość osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje ograniczenie czasowe dotyczące roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych. Okres dwóch lat może wydawać się wystarczającym na wniesienie roszczenia, ale należy pamiętać, że sprawa musi zostać zbadana przed wysłaniem pisma z roszczeniem i konieczne będzie przedstawienie dowodów na zaniedbanie. Sprawa musi również zostać oceniona przez eksperta medycznego przed wysłaniem pisma z roszczeniem, a ten „dochodzeniow”y etap roszczenia może zająć dużo czasu. Dlatego też zwlekanie z poszukiwaniem porady prawnej w sprawie odszkodowania jest błędem.

Istnieje kilka wyjątków od dwuletniego ograniczenia czasowego, ale są one złożone i wymagają starannego rozważenia.

Wyjątek stanowią na przykład roszczenia dotyczące dzieci, w przypadku których nie mają zastosowania przypisy o przedawnieniu do czasu ukończeniea osiemnastego roku życia. Roszczenia o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu są często wszczynane przed osiągnięciem przez dziecko wieku zdolności do czynności prawnych, ponieważ jest to korzystne.

Inne wyjątek stanowią przypadki osób niepełnosprawnych.

W Tracey Solicitors LLP od wielu lat pomagamy ludziom radzić sobie z roszczeniami z tytułu zaniedbań medycznych. Rozumiemy Twój ból. Zarówno ten fizyczny, jak i emocjonalny. Przez ostatnie 30 lat wspieraliśmy i pomagaliśmy wielu osobom w podobnych sytuacjach w dochodzeniu roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych w Irlandii.

Aby uzyskać więcej informacji i odbyć poufną rozmowę na temat roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego, zadzwoń pod numer 01 649 9900 lub wyślij e-mail  na adresask@traceysolicitors.ie Opowiedz nam o swojej sprawie.

Zastrzeżenie

Należy pamiętać, że relacja między prawnikiem Tracey Solicitors a klientem nie jest wiążąca, a obowiązek zachowania należytej staranności oraz odpowiedzialności nie występuje w żadnej postaci do momentu otrzymania od nas pisemnego zobowiązania, w którym potwierdzimy przyjęcie naszego powołania na do reprezentacji prawnej klienta.