Uraz*

Uraz skóry*

Urazy skóry*, takie jak zapalenie, wypryski, poparzenia i oparzenia zdarzają się dość często. Uraz skóry może być spowodowany z wielu powodów, w związku z tym w każdym indywidualnym przypadku zakres uszczerbku i jego konsekwencje różnią się od siebie.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kto ponosi odpowiedzialność?

Urazy skóry mogą obejmować skaleczenia i przecięcia a także poważniejsze problemy takie jak łuszczyca. Niektóre z nich są spowodowane wypadkiem, a inne rozwijają się z czasem.

Krytycznym etapem w procesie roszczenia jest ustalenie odpowiedzialności za odniesiony uraz. To, kto zostanie uznany winnym wypadkowi zależy od okoliczności, w których doszło do urazu. Do urazów skóry dochodzi w różny sposób, jednak najczęściej przydarzają się one w pracy, głównie na skutek kontaktu skóry ze szkodliwą substancją lub substancją chemiczną. W takich sytuacjach często pracodawca jest odpowiedzialny za naruszenie obowiązku staranności wobec pracownika i nieprzestrzeganie przepisów BHP. Jeśli do urazu skóry dojdzie wskutek wypadku w miejscu publicznym, z reguły właściciel lub najemca danego miejsca poniesie odpowiedzialność, gdyż nie zapewnił bezpieczeństwa osobom znajdujących się na terenie jego nieruchomości. Po ustaleniu odpowiedzialności można przejść do kolejnego etapu procesu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników powinny być priorytetem numer jeden dla pracodawcy. Ustawa BHP z 2005 r. (Health and Safety at Work Act 2005). Jest głównym ustawodawstwem w Irlandii, które to przewiduje. Określa ona obowiązek dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zobowiązuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika do przestrzegania jej założeń.

Rodzaje obrażeń skóry

Zapalenie skóry

Zapalenie charakteryzuje się czerwoną i zaognioną skórą oraz wysypką na ciele. Stopień zapalenia może być lekki i przejściowy lub ciężki, prowadzący do długotrwałych schorzeń. Istnieje wiele rodzajów zapalenia skóry, z których najczęstszym jest kontaktowe zapalenie skóry. Jest ono spowodowane bezpośrednim kontaktem skóry z substancjami drażniącymi i niebezpiecznymi. Substancje te obejmują produkty czyszczące, oleje, chemikalia i rozpuszczalniki.

Łuszczyca

Łuszczyca stanowi powszechny problem, który charakteryzuje się przyspieszonym cyklem życia komórek skóry. Oznacza to, że komórki szybciej gromadzą się na powierzchni skóry i zwiększona ilość komórek powoduje tworzenie się czerwonych plam. Schorzenie to może być przewlekłe i trwać przez długi okres czasu, ale też może wybuchać spontanicznie w określonych sytuacjach.

Poparzenia i oparzenia

Powstają najczęściej w rezultacie pożaru, kontaktu z chemikaliami, mogą też być spowodowane parą lub wadliwymi urządzeniami elektrycznymi. Stosowanie sprzętu ochrony osobistej jest najlepszą metodą zapobiegania tego typu urazom.

Urazy spowodowane niską temperaturą

W niektórych branżach, od pracowników wymaga się, aby pracowali w niskich temperaturach, na przykład w chłodniach i zamrażarkach. Do urazów spowodowanych nadmiernym schłodzeniem organizmu należą hipotermia i odmrożenia, które z czasem mogą powodować przebarwienia i inne problemy skórne.

Do innych urazów należą też skaleczenia i rany szarpane skutkujące bliznami.

Przyczyny urazów skóry

Brak wyposażenia ochronnego

Główną przyczyną wielu urazów skóry w miejscu pracy* jest brak środków ochrony osobistej podczas wykonywania niebezpiecznych czynności w pracy. Sprzęt ten obejmuje odzież, obuwie, czapkę, okulary, rękawiczki i ochronę twarzy. Niezastosowanie tych form ochrony podczas wykonywania niebezpiecznych czynności w pracy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Z uwagi na to, że kontaktowe zapalenie skóry należy do powszechnych urazów, zaleca się, aby w ramach zapobiegania kontaktu skóry z niebezpiecznymi substancjami nosić rękawiczki i ochronę twarzy.

Gorący sprzęt i narzędzia

Częstą przyczyną poparzeń i oparzeń jest praca przy gorącym sprzęcie i narzędziach. W zależności od efektu i ciężkości oparzenia, wyróżnia się 3 stopnie oparzenia. Zakres odniesionego urazu zależy od okoliczności w jakich do niego doszło, na przykład w drodze pożaru, w efekcie oparzenia parą itd. Aby zapobiegać takim wypadkom, należy stosować odpowiednie środki ochronne.

Szkodliwe substancje i materiały

Materiały drażniące mogą wywoływać problemy skórne w wyniku bezpośredniego kontaktu lub nadmiernej ekspozycji. Takie substancje są powszechnym składnikiem domowych środków czyszczących. Nadmierne narażenie skóry na chemikalia stosowane w tych produktach może prowadzić zarówno do urazu, jak i choroby. Bezpośredni kontakt ze skórą może wywołać zapalenie i łuszczycę. Aby unikać wypadków i obrażeń, produkty te należy stosować w bezpieczny sposób.

Obowiązki pracodawcy

 • Zapewnienie praktycznego środowiska dla wykonywanej pracy
 • Wyposażenie wszystkich pracowników w sprzęt ochrony osobistej i zapewnienie odpowiedniego szkolenia
 • Ustalenie wewnętrznych przepisów i zasad mających na celu zapobieganie wypadkom

Obowiązki pracownika

 • Współpraca z pracodawcą w zakresie przestrzegania przepisów BHP
 • Udział we wszystkich szkoleniach, które zapewnia pracodawca
 • Zgłaszanie problemów i usterek napotkanych w trakcie pracy
 • Unikanie niedbałego zachowania, które może prowadzić do wypadku lub odniesienia urazu

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata ds. szkód osobowych*.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść wniosek o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Nazwiska i dane kontaktowe każdego z pracowników służb ratowniczych, ratowników medycznych oraz policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Dane kontaktowe świadków zdarzenia
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać wypadek?
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i druga strona akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje rozstrzygnięta a sprawca wezwany do wypłacenia odszkodowania.

  b. Ty lub druga strona nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

 5. Możliwe scenariusze

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie na spotkaniach ugodowych rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawienia się w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik powinien pełnić rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu będzie załatwiał sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się przede wszystkim na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w takich sprawach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Wszystko zostało mi wyjaśnione w prostym i zrozumiałym języku. Współpraca z Marią przekroczyła moje oczekiwania.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Niesamowita obsługa. Mieliśmy wspaniałe doświadczenia podczas współpracy. Niezwykle profesjonalna firma.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu urazu*, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody, z tytułu których można wnieść roszczenie, dzielimy na:

Szkody Zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody Szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Szkody materialne

Szkody materialne odnoszą się do szkód wyrządzonych na mieniu osobistym. Na przykład w wypadku drogowym szkodą materialną byłoby uszkodzenie samochodu.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.