Roszczenia z tytułu poparzeń w pracy*

Pomożemy Ci wnieść roszczenie z tytułu poparzenia w pracy*

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny doznał poparzenia w pracy, skontaktuj się z naszymi prawnikami, aby dochodzić należnego Ci odszkodowania.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Służymy pomocą. Zadzwoń do nas już dziś +353 1 649 9900

Doznałeś poparzenia w pracy*?

Do oparzenia w pracy dochodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych lub przebywania w miejscu pracy. Doprowadzić do nich może wiele różnych czynników, jak np. źródło ciepła, chemikalia, prąd, promieniowanie lub inne niebezpieczne warunki w miejscu pracy.

Oparzenia związane z pracą są klasyfikowane jako urazy przy pracy i dlatego są regulowane przez organy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Irlandii.

Oparzenia związane z pracą mogą być różnego stopnia – od drobnych do zagrażających życiu. Mogą także mieć znaczący wpływ na stan fizyczny, emocjonalny czy finansowy osoby poszkodowanej.

Stopień oparzenia i rodzaj wymaganego/podjętego leczenia odgrywają ważną rolę w określeniu jego konsekwencji.


Najczęstsze rodzaje poparzeń w pracy*

Według Światowej Organizacji Zdrowia do poparzeń dochodzi głównie w domu i w miejscu pracy. Ich najczęstszymi przyczynami są otwarty ogień, substancje chemiczne i instalacje elektryczne.

Oparzenie termiczne:

Do tego typu oparzeń dochodzi w wyniku kontaktu skóry z gorącymi przedmiotami, parą, płomieniami, wrzącą wodą lub innym źródłem ciepła. To bardzo częsty typ oparzeń, ponieważ może wystąpić w każdym środowisku, zwłaszcza w miejscu pracy.

Oparzenie chemiczne:

Oparzenia chemiczne powstają w wyniku kontaktu ze żrącymi chemikaliami, zasadami, kwasami lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Oparzenia te mogą być spowodowane rozlaniem, rozpryskami lub niewłaściwym obchodzeniem się ze szkodliwymi chemikaliami.

Oparzenia elektryczne:

Tego typu oparzenia powstają, gdy osoba wchodzi w kontakt z prądem elektrycznym, np. przewodami pod napięciem. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia skóry i znajdujących się pod nią tkanek. Niestety tego typu oparzenia są szczególnie powszechne w przypadku zawodów takich jak elektryk, elektrotechnik oraz wszystkich osób mających do czynienia w pracy z sieciami elektrycznymi pod napięciem.

Oparzenia spowodowane tarciem:

Oparzenia spowodowane tarciem mogą być bardzo bolesne i powstają, gdy skóra ociera się o szorstką powierzchnię, na przykład asfalt. Mogą też być spowodowane elementami ciernymi sprzętu i maszyn.

Oparzenia radiacyjne:

Tego typu oparzenia powstają w wyniku narażenia na działanie promieni UV (ultrafioletowych), promieniowania jonizującego lub innego rodzaju promieniowania.

Oparzenia zimnem/odmrożenia:

Tego typu oparzenia mają miejsce, kiedy skóra jest narażona na działanie bardzo niskich temperatur lub substancji. Mogą powodować uszkodzenie tkanki. Te oparzenia są szczególnie powszechne w przypadku pracy w takich miejscach jak fabryki lub magazyny, gdzie utrzymuje się niską temperaturę środowiska i narażenie na działanie niskich temperatur jest dość częste.

Jak poparzenie może wpłynąć na moje życie?

Wpływ na stan fizyczny:

W zależności od stopnia oparzenia, konsekwencje fizyczne mogą wahać się od łagodnego dyskomfortu po silny ból, niepełnosprawność lub deformację tkanek i wyglądu. Oparzenia mogą powodować uszkodzenie skóry, uszkodzenie nerwów i upośledzenie ruchu, utrudniając wykonywanie codziennych zadań i czynności związanych z pracą.

Wpływ na stan emocjonalny/psychikę:

Oparzenie może prowadzić do stresu emocjonalnego, w tym lęku, depresji, zespołu stresu pourazowego (PTSD) i problemów z akceptacją własnego ciała. Widoczne blizny powstałe w wyniku oparzenia mogą poważnie wpłynąć na poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz mogą prowadzić do wyzwań społecznych i psychologicznych.

Ograniczenia w pracy:

W zależności od charakteru pracy i stopnia oparzenia, osoba poszkodowana może napotkać tymczasowe lub trwałe ograniczenia w możliwości wykonywania zadań w ramach swojej pracy.

Może to skutkować skróceniem godzin pracy, zmianą obowiązków służbowych, a nawet koniecznością zmiany pracy/branży.

Wpływ na stan finansów:

Oparzenia mogą wymagać intensywnego leczenia, takiego jak hospitalizacja, operacje, przyjmowanie leków i rehabilitacja. Koszt opieki medycznej w połączeniu z potencjalną utratą dochodów w okresie rekonwalescencji może prowadzić do problemów finansowych poszkodowanego pracownika i jego rodziny.

Wpływ na życie towarzyskie:

Oparzenia mogą mieć wpływ na życie społeczne i relacje osoby poszkodowanej. Wyzwania fizyczne i emocjonalne mogą powodować wycofywanie się z interakcji społecznych lub poczucie dyskomfortu w otoczeniu innych ludzi.

Rehabilitacja i powrót do zdrowia:

Rehabilitacja ran oparzeniowych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i czasochłonnym, a jej celem jest umożliwienie osobie poszkodowanej powrotu do normalnego funkcjonowania. Okres rehabilitacji może być długi i bardzo wyczerpujący psychicznie oraz fizycznie, zarówno dla osoby poszkodowanej jak i jej bliskich.

Najczęstsze przyczyny poparzeń w pracy

Do poparzeń w miejscu pracy może dojść z różnych przyczyn i czynników, jeśli odpowiednie środki ostrożności nie zostały wdrożone.

Oto niektóre z głównych przyczyn poparzeń w miejscu pracy.

Kontakt z gorącymi powierzchniami:

Pracownicy, którzy mają kontakt z gorącym sprzętem, maszynami lub powierzchniami, są narażeni na oparzenia termiczne. Przykładami mogą tu być gorące piece, piekarniki, powierzchnie metalowe lub rury parowe. Oparzenia termiczne zaliczane są do najczęstszych rodzajów oparzeń.

Brak odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE):

Niezapewnienie i niezastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, odzież ochronna i okulary, może zwiększyć ryzyko i skutki poparzenia w miejscu pracy.

Upadki i kolizje:

W niektórych przypadkach pracownicy mogą doznać poparzeń w wyniku upadku lub kolizji, np. dotknięcia gorącej powierzchni po upadku lub potknięciu.

Nieodpowiednie szkolenie:

Brak odpowiednich szkoleń dotyczących obchodzenia się ze sprzętem, chemikaliami i innymi zagrożeniami związanymi z oparzeniami może doprowadzić do wypadku.

Poparzenia parą lub gorącym płynem:

Praca w kuchni, przetwórstwie żywności itp., gdzie pracownicy mają do czynienia z gorącymi płynami, wiąże się z ryzykiem oparzeń.

Wybuchy i pożary:

Eksplozje i pożary mogą powodować oparzenia termiczne, a także obrażenia spowodowane falami uderzeniowymi. Zdarzenia te mogą mieć miejsce w różnych gałęziach przemysłu, w tym w zakładach chemicznych, rafineriach i na placach budowy.

Jak wnieść roszczenie z tytułu oparzeń

Złożenie wniosku o odszkodowanie za wypadek przy pracy w Irlandii obejmuje kilka etapów. Mogą się one różnić w zależności od okoliczności i stopnia urazu. Oto ogólny przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć ten proces.

Zgłoś wypadek:

Poinformuj pracodawcę lub przełożonego o wypadku tak szybko, jak to możliwe. Powinieneś otrzymać formularz na temat zdarzenia, który należy wypełnić. Jest to ważny aspekt udokumentowania urazu.

Skorzystaj z pomocy medycznej:

Jeśli obrażenia wymagają pomocy lekarskiej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Poinformuj Urząd ds. BHP (HAS):

Urząd ds. BHP (HSA) nadzoruje bezpieczeństwo w miejscu pracy na terenie Irlandii. Jeśli Twoje obrażenia są poważne lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy, możesz skontaktować się z HSA.

Skonsultuj się z prawnikiem:

Zaleca się konsultację z prawnikiem. W kancelarii Tracey Solicitors LLP specjalizujemy się w odszkodowaniach za obrażenia cielesne i wypadki przy pracy. Możemy przeprowadzić Cię przez cały proces prawny. Nasi prawnicy pomogą Ci zrozumieć, jakie masz prawa i jak z nich skorzystać.

Złóż wniosek o odszkodowanie za obrażenia cielesne:

Prawnik pomoże Ci w przygotowaniu i złożeniu wniosku o odszkodowanie za obrażenia cielesne, który następnie zostanie skierowany do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych (Injuries Board, wcześniej znana jako Komisja ds. Szkód Osobowych lub PIAB). Komisja ds. Obrażeń Cielesnych ocenia roszczenia z tytułu obrażeń ciała i wydaje zalecenia dotyczące odszkodowania.

Ocena i ugoda:

Komisja ds. Obrażeń Cielesnych oceni Twoje roszczenie na podstawie raportów medycznych i pozostałej dokumentacji. Następnie przedstawi obu stronom sugerowaną kwotę odszkodowania. Jeśli obie strony zgodzą się na proponowaną kwotę, odszkodowanie zostanie wypłacone.

Postępowanie sądowe:

Jeżeli którakolwiek ze stron zakwestionuje kwotę odszkodowania lub odpowiedzialność za wypadek, sprawa może zostać skierowana do sądu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, prawnik przeprowadzi Cię przez ten proces.

Odwołanie:

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany oceną Komisji ds. Obrażeń, możesz odrzucić propozycję i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Prawnik doradzi Ci, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie.

Terminy na złożenie wniosku o odszkodowanie za poparzenie w pracy:

Termin na wniesienie roszczenia z tytułu obrażeń cielesnych, w tym za oparzenia, wynosi w Irlandii zazwyczaj dwa lata od daty zdarzenia, które doprowadziło do obrażeń. Termin ten wynika z przepisów znanych jako Statuty ograniczeń czasowych (Statute of Limitations, które określają czas na wszczęcie postępowania prawnego.

Jeśli doznałeś poparzenia w pracy, warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym tak szybko jak to możliwe, ponieważ każda sytuacja jest inna. W Tracey Solicitors LLP rozumiemy, że każdy wypadek jest inny i powinien być traktowany indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta. Nasz zespół ekspertów składający się ze specjalistów ds. obrażeń cielesnych ma ogromne doświadczenie w zakresie poparzeń związanych z pracą i chętnie zajmiemy się Twoją sprawą, a Ty będziesz mógł skupić się na swoim zdrowiu.

Obowiązki pracodawcy i obowiązek staranności

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 2005 r.:

Ustawa ta określa obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy. Powołuje ona także Urząd ds. BHP (HSA), którego zadaniem jest egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązek zachowania ostrożności przez pracodawcę w miejscu pracy odnosi się do jego prawnej i etycznej odpowiedzialności za zapewnienie higieny, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia swoich pracowników poprzez podejmowanie właściwych kroków w celu zapobiegania np. ryzyku poparzeń w miejscu pracy. Obowiązek zachowania ostrożności przez pracodawców regulują regulaminy, przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które są specyficzne dla każdej jurysdykcji.

Niektóre z kluczowych aspektów obowiązku zachowania ostrożności przez pracodawcę w związku z obrażeniami w miejscu pracy:

Ocena ryzyka: pracodawcy powinni przeprowadzić dokładną kontrolę w celu zidentyfikowania wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do oparzeń w miejscu pracy. Należy sprawdzić źródła ciepła, chemikalia, powierzchnie, otwarty ogień oraz inne czynniki stanowiące ryzyko poparzeń.

Prewencja:

Po rozpoznaniu wszystkich zagrożeń, od pracodawców oczekuje się wdrożenia środków ostrożności niezbędnych do zmniejszenia ryzyka poparzeń. Zaliczamy do nich m.in. środki ochrony osobistej (PPE), środki techniczne (wentylacja, izolacja itp.) oraz ustanowienie procedur bezpiecznej pracy.

Szkolenie:

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie odpowiedniego i dokładnego szkolenia z zakresu zagrożeń poparzeniami, bezpiecznych praktyk pracy i prawidłowego stosowania środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni umieć rozpoznać sytuacje, które mogą prowadzić do ewentualnych poparzeń. Pracownicy powinni wiedzieć, co robić i jak reagować w przypadku wystąpienia oparzenia.

Reagowanie w sytuacjach awaryjnych:

Pracodawcy powinni wprowadzić skuteczne procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych w przypadku poparzeń. Obejmuje to zapewnienie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, zapewnienie dobrze wyposażonych apteczek pierwszej pomocy i upewnianie się, że pracownicy wiedzą, jak reagować w przypadku oparzenia.

Zgłaszanie incydentów i działania wyjaśniające:

Pracodawcy powinni wdrożyć system zgłaszania wypadków (jak np. poparzenia) i badania ich przyczyn. Taki system pozwala na identyfikację przyczyn pierwotnych, podjęcie działań naprawczych i pomaga zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości.


Doznałem poparzenia w pracy. Co robić?

Jeśli doznałeś poparzenia w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Skorzystaj z pomocy medycznej

  Twoje zdrowie jest Twoim bogactwem i powinno być Twoim priorytetem. Natychmiast po wypadku poświęć chwilę na ocenę siebie, aby ustalić, czy masz jakiekolwiek obrażenia. Następnie sprawdź, czy w wypadku brały udział inne osoby wymagające pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny odniósł poważne obrażenia, upewnij się, że skontaktowałeś się z karetką pogotowia, aby przybyła na miejsce zdarzenia.

   

  W przypadku drobnych obrażeń należy pamiętać, że drobne urazy, w których “czujesz się dobrze”, mogą w przyszłości przerodzić się w poważniejsze obrażenia, które mogą wiązać się z bólem i cierpieniem. W takim przypadku zawsze lepiej jest być bezpiecznym niż żałować i zaleca się udanie się do najbliższego pogotowia ratunkowego (A&E) lub lokalnego lekarza rodzinnego w celu zbadania.

 2. Zgłoszenie wypadku

  Bardzo ważne jest, aby zgłosić wypadek przełożonemu, tj. przełożonemu w momencie wypadku. Nie ma znaczenia, jak niewielki może być wypadek. Zgodnie z prawem wypadki przy pracy muszą być zgłaszane, jeśli dana osoba doznała obrażeń i nie może wykonywać swoich codziennych zadań przez okres dłuższy niż 3 dni. Upewnij się, że wypełniłeś formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany jako odniesienie podczas badania lekarskiego, a także zapobiegnie podobnym wypadkom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, postaraj się zebrać dane kontaktowe każdego, kto był świadkiem wypadku. Może to być przydatne, jeśli zdecydujesz się dochodzić roszczenia. Warto również dowiedzieć się, czy w miejscu wypadku znajduje się monitoring.

 4. Dokumentowanie incydentu

  Jak doszło do wypadku

  • Szczegóły dotyczące świadków
  • Jeśli istnieją jakiekolwiek nagrania CCTV z wypadku
  • Zrób zdjęcia miejsca wypadku i jego przyczyn.
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. oparzeń

  Jeśli rozważasz wystąpienie z roszczeniem o zadośćuczynienie za doznane obrażenia ciała w wyniku wypadku z oparzeniami, zalecamy jak najszybszą rozmowę z prawnikiem ds. obrażeń ciała. W przypadku zgłoszenia roszczenia, pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku do Komisji ds. Oceny Szkód Osobowych (Personal Injuries Assessment Board). Prawnik może pomóc w przygotowaniu wniosku do Injuries Board i upewnić się, że postępujesz zgodnie z procedurą we właściwym formacie, co oznacza, że możesz szybko i bez zbędnych opóźnień przystąpić do roszczenia.

   

  Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu kopii wszelkich wydatków poniesionych w wyniku wypadku. Konieczne jest również zachowanie kopii raportów medycznych lub formularzy raportów z incydentów, ponieważ będą one potrzebne przy składaniu wniosku o odszkodowanie.

  W Tracey Solicitors LLP mamy duże doświadczenie w zakresie prawa dotyczącego szkód osobowych. Posiadamy zespół prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu obrażeń ciała i zaniedbań. Jako profesjonalna firma prawnicza chcemy mieć pewność, że osiągniemy dla Ciebie najlepszy możliwy wynik.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak złożyć wniosek?

Po zebraniu wszystkich istotnych informacji związanych z doznanym urazem, nadchodzi czas na dalsze działania związane z roszczeniem. Ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń z tytułu oparzeń.

 1. Przygotowanie informacji dla prawnika

  Po podjęciu decyzji o wystąpieniu z roszczeniem z tytułu oparzeń ważne jest, aby mieć pod ręką wszystkie istotne informacje podczas kontaktu z prawnikiem. Ważne informacje, które należy mieć pod ręką, to

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące tego, kto/co spowodowało wypadek
  • Szczegóły tego, co się stało
  • Komu został zgłoszony wypadek?
  • Czy istnieje monitoring, który mógł zarejestrować wypadek?
  • Szczegóły dotyczące obrażeń
  • Szczegóły dotyczące szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu
  • Ewentualne zdjęcia miejsca wypadku i/lub odniesionych obrażeń
 2. Prawnik staje się zaufanym doradcą

  Prawnicy są świadomi procesu dochodzenia roszczeń z tytułu oparzeń i mogą uniknąć wszelkich prawnych wybojów, które mógłbyś napotkać, gdybyś przeprowadził ten proces samodzielnie. Ich zadaniem jest bycie zaufanym doradcą we wszystkich kwestiach prawnych w trakcie całej sprawy.

 3. Prawnik uzyskuje raport medyczny

  Jednym z najważniejszych dokumentów w sprawie jest raport medyczny. Prawnik poprosi o dane lekarza lub szpitala, aby uzyskać raport na temat obrażeń.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy tylko prawnik zbierze wszystkie informacje, roszczenie z tytułu urazu oparzeniowego zostanie przedłożone do oceny przez Komisję ds. Prawnik zrobi to za Ciebie. Po dokonaniu oceny roszczenia przez Injuries Board, Twój prawnik zwróci się do Ciebie z sugerowaną kwotą odszkodowania. Na tym etapie możesz zaakceptować ocenę Injuries Board lub odrzucić ją i przejść do kolejnych kroków.

  W tym momencie rozwinie się jeden z dwóch scenariuszy:

  1. Jeśli zarówno Ty, jak i Twój pracodawca zaakceptujecie ocenę Injuries Board, Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta, a Twój pracodawca otrzyma nakaz wypłaty odszkodowania.
  2. Jeśli zarówno Ty, jak i Twój pracodawca odrzucicie ocenę Injuries Board, przejdziecie do następnego etapu, a Twój prawnik rozpocznie postępowanie sądowe.
 5. Możliwe wyniki sprawy

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z nim wiąże, ważne jest, aby zrozumieć, że tylko bardzo niewielki procent spraw faktycznie trafia na salę sądową.

  Organizowane są spotkania ugodowe, na których można negocjować ugodę. Większość spraw jest rozstrzygana na tym etapie bez konieczności wchodzenia na salę sądową i pamiętaj, że zadaniem adwokata jest być z tobą na każdym kroku, tuż obok ciebie, aby zapewnić, że twoje najlepsze interesy są spełnione na wszystkich etapach. Twój prawnik ma być Twoim zaufanym doradcą w trakcie całego procesu i pozwolić Ci skupić się na powrocie do zdrowia, podczas gdy on skupi się na rozstrzygnięciu Twojej sprawy.

Jeśli odniosłeś obrażenia w wyniku poparzenia w miejscu pracy, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów ds. szkód osobowych, jesteśmy tutaj, aby poprowadzić Cię przez Twoją prawną podróż, dając Ci czas na wyleczenie.

Odwiedź stronę: Pomożemy Ci w roszczeniu po wypadku w pracy | Tracey Solicitors LLP aby się z nami skontaktować lub zadzwoń pod numer 01 649 9900.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Gorąco polecam! Profesjonalna obsługa, skuteczność w działaniu oraz miły i kompetentny zespół. Korespondencja na najwyższym poziomie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Gdyby można było, dałbym nawet 10 gwiazdek. Pełen profesjonalizm i miła obsługa, Pani Sylwia zawsze miła i życzliwa. Śmiało mogę powiedzieć że jest to najlepsza kancelaria w Dublinie. Polecam!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

W przypadku roszczenia z tytułu wypadku z oparzeniami możesz być uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek i dodatkowe wydatki, które mogłeś ponieść. Roszczenia te nazywane są odszkodowaniami.

 

Szkody ogólne

Szkody ogólne to szkody niemajątkowe, takie jak ból i cierpienie i/lub urazy fizyczne i emocjonalne po poparzeniu.

 

Szkody szczególne

Szkody szczególne to wydatki z własnej kieszeni poniesione w wyniku urazu oparzeniowego, na przykład utrata zarobków (jeśli nie pracujesz), rachunki medyczne i dodatkowe koszty podróży w wyniku wypadku (na przykład podróż do i ze szpitala).

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

Obowiązek zachowania ostrożności przez pracodawcę

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Teoretycznie powinno to pomóc zminimalizować liczbę wypadków przy pracy.

 

Obowiązki pracodawcy obejmują

 • Zarządzanie działaniami w sposób, który nadaje priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń i sprzętu ochronnego.
 • Zapewnienie, że środowisko pracy jest odpowiednie do wykonywanej pracy.
 • Zapewnienie, że wszelki potrzebny sprzęt jest w dobrym stanie technicznym.
 • Naruszenie tych obowiązków przez pracodawcę może prowadzić do wypadków. Jeśli pracownik doznał urazu i okaże się, że został on spowodowany zaniedbaniem pracodawcy, pracodawca prawdopodobnie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Powszechne obrażenia spowodowane oparzeniami

Udział w wypadku z poparzeniem jako pracownik może być traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeśli doznałeś jakichkolwiek obrażeń ciała. Najczęstsze roszczenia odszkodowawcze, które mogą wystąpić po wypadku z poparzeniem to:

Dowiedz się więcej o roszczeniach odszkodowawczych*

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.