Przewodnik prawny

Czym dokładnie jest obowiązek zachowania ostrożności?

Standardowy obowiązek zachowania ostrożności nałożony przez Ustawę o bezpieczeństwie i higienie pracy z 2005 r. wymaga od pracodawcy zrobienia wszystkiego, co „rozsądnie możliwe” w celu ochrony psychicznego i fizycznego zdrowia pracowników.

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek zachowania ostrożności przez pracodawcę

Wszyscy pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie środków ostrożności i przestrzeganie przepisów w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia swoich pracowników. Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania częstych ocen ryzyka, które pomogą zidentyfikować i wyeliminować potencjalne zagrożenia i naruszenia bezpieczeństwa.

Do obowiązków pracodawców należą m.in.:

  • Organizowanie pracy w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników.
  • Zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i sprzętu ochronnego.
  • Zagwarantowanie środowiska pracy dostosowanego do wykonywanej pracy.
  • Utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.

Niewywiązanie się z tego obowiązku może prowadzić do wypadków. Pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli pracownik dozna urazu z powodu takiego zaniedbania.

Jaki wpływ ma obowiązek zachowania ostrożności przez pracodawcę na roszczenie o odszkodowanie*?

Być może masz prawo, żeby dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odniesiony w miejscu pracy. Oprócz udowodnienia, że na pracodawcy ciążył obowiązek zachowania ostrożności, należy również wykazać, że pracodawca nie dochował tego obowiązku, co doprowadziło do Twojego urazu lub choroby.

Obawy pracownika

Największą obawą pracownika jest to, że jeśli złoży pozew przeciwko swojemu pracodawcy, straci pracę. W takiej sytuacji pracownik jest chroniony przepisami gwarantującymi bezpieczeństwo pracy, które uniemożliwiają zwolnienie pracownika, jeśli zgłosi roszczenie (przeciwko swojej firmie) po wypadku w miejscu pracy.

Wypadek w miejscu pracy to nie to samo co wypadek drogowy z udziałem nieznajomych. Istnieje wcześniej ustalony stosunek pracy, który musi być chroniony podczas procesu roszczeniowego.

Chociaż ubezpieczenie od odpowiedzialności nie jest wymagane od pracodawcy przez prawo, to zwykle kazdy rozsądny pracodawca z niego korzysta. W praktyce oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pracodawcy przejmie sprawę i zajmie się roszczeniami związanymi z wypadkami w pracy. Jest to korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron i sprawia, że sprawa nie jest „osobista”.