Baza wiedzy

Book of Quantum – Przewodnik kwot odszkodowania

Przewodnik kwot odszkodowania ‘Book of Quantum’ został opracowany przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board). Pozwala on sprawdzić szacowaną wysokość odszkodowania jakie można uzyskać z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Przewodnik używany jest przez Komisję do oceny roszczeń. Jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2016 roku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Informujemy, iż w kwietniu 2021 r. weszly nowe zasady obliczania wartości rekompensat z tytułu szkód osobowych zwane Personal Injury Guidelines. W związku z powyższym niniejsza strona internetowa wymaga uaktualnienia.

Jakie informacje zawiera Book of Quantum?

Informacje zawarte w przewodniku opracowano na podstawie wielu spraw rozpatrzonych w określonym przedziale czasowym. Wszystkie informacje oparte są na rzeczywistych danych sądowych.

Book of Quantum zawiera informacje na temat spraw związanych z wszelkimi możliwymi typami obrażeń ciała oraz tego, jakie odszkodowania zostały z ich tytułu przyznane. Badane sprawy pochodzą z lat 2013 i 2014, dlatego należy mieć na uwadze, że aktualne kwoty odszkodowań mogą się nieco różnić. Wszelkie roszczenia zgłaszane do Injuries Board muszą być poparte odpowiednimi dowodami medycznymi. Obejmuje to całą dokumentację medyczną prowadzoną od chwili doznania urazu i wszystkie badania przeprowadzone po wypadku. Przewodnik zawiera ogólne informacje o sumie odszkodowania, która może zostać przyznana z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Jest on wskazówką odnośnie różnych typów urazów, w zależności od ich stopnia oraz tego, jak długo potrwa leczenie. Nie określa on jednak dokładnej należnej wysokości odszkodowania.

Co to jest Personal Injuries Assessment Board (PAIB)?

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board), znana również jako ‘Personal Injuries Assessment Board’ została powołana w 2004 r. przez irlandzki rząd na mocy ustawy Personal Injuries Assessment Board (PIAB) z 2003 r. Komisja ma za zadanie szacować wartość roszczeń związanych z odszkodowaniami powypadkowymi. Celem jej powołania było skrócenie czasu, jaki zajmowało rozpatrywanie spraw związanych z uszczerbkami na zdrowiu oraz oszczędności finansowe. Komisja PIAB podaje, że od kiedy została ona powołana, ilość czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia wielu roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu została znacząco zredukowana z około 3 lat do 7-9 miesięcy. Aby to osiągnąć, Injuries Board ustanowiło zespół oceniający, którego zadaniem jest dokonywanie sprawiedliwego i przejrzystego oszacowania szkód zgodnie z przepisami ustawy PIAB z 2003 r.

Szacowanie wniosku

Proces szacowania wniosku składa się z kilku etapów:

1. Identyfikacja urazu

Ocena roszczenia rozpoczyna się od określenia, która część ciała doznała najpoważniejszego urazu. Po ustaleniu tej kwestii, ocenione są pozostałe urazy.

2. Określenie stopnia urazu

Stopień urazu zależy od tego, jaki wpływ będzie on miał na dalsze życie i jakie skutki długotrwałe wywoła. Przewodnik przedstawia skalę czterech stopni ciężkości uszczerbku na zdrowiu:

 • Lekki  – urazy, które przeważnie zostają wyleczone.
 • Umiarkowany  – urazy, które zasadniczo zostają wyleczone, ale wciąż pozostają pewne problemy, które mają wpływ na życie codzienne.
 • Umiarkowanie ciężki  – urazy, które skutkują trwałym uszkodzeniem danej części ciała.
 • Ciężki i trwały  – ciężkie obrażenia, które w znacznym stopniu utrudniają życie codzienne lub wymagają stałej pomocy medycznej.

3. Uzyskanie informacji na temat zakresu kwoty odszkodowania

Po wykonaniu poprzednich dwóch kroków możesz uzyskać informacje o tym, jakie sumy odszkodowania zostały przyznane za podobne urazy w przeszłości. Na podstawie typu i stopnia urazu, Book of Quantum pozwoli Ci zrozumieć ewentualną wartość odszkodowania.

4. Rozważenie skutków pozostałych urazów

Należy pamiętać, że w przypadku doznania wielu obrażeń nie można szacować kwoty roszczenia sumując wartości określone dla poszczególnych urazów. Najpoważniejszy uraz Injuries Board oceni w pierwszej kolejności. Wartość szkód zostanie następnie skorygowana, aby uwzględnić inne, mniej poważne urazy i podać ostateczną kwotę.

Przewodnik jest bardzo szczegółowy w opisie różnych typów obrażeń i ich wpływu na życie poszkodowanego. Book of Quantum dzieli się na sześć różnych kategorii:

 • Głowa
 • Szyja
 • Plecy i kręgosłup
 • Górne kończyny
 • Dolne kończyny
 • Tułów i organy wewnętrzne

Rozstrzygnięcie wniosku

Przy rozstrzyganiu sprawy brane są pod uwagę niektóre aspekty urazu oraz jego konsekwencje np.:

 • Ból, cierpienie i pogorszenie jakości życia
 • Utrata zarobków
 • Rachunki medyczne związane z urazem
 • Utrata przyszłych dochodów w wyniku urazu
 • Koszt przyszłej opieki medycznej

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek do Injuries Board, możesz dochodzić odszkodowania z tytułu wydatków oraz szkód:

Szkody zwyczajne

Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody wynikające z urazu.

Szkody szczególne

Wydatki bieżące poniesione wskutek uszczerbku na zdrowiu, np. utrata dochodów, rachunki medyczne oraz koszty podróży związane z urazem takie jak przejazd do i ze szpitala.

Co w przypadku licznych obrażeń?

Jeśli osoba poszkodowana odniosła liczne urazy w wypadku, należy pamiętać, że dodawanie wartości poszczególnych obrażeń nie ma sensu. Podczas rozpatrywania wniosku przez PIAB, najpierw brane są pod uwagę najpoważniejsze urazy a następnie uzyskana wartość jest korygowana z uwzględnieniem pozostałych obrażeń. W ten sposób otrzymuje się ostateczną kwotę odszkodowania, jaka może zostać przyznana poszkodowanemu.

Jak korzystać z przewodnika?

Szacunkowe kwoty odszkodowania przedstawione w przewodniku mają za zadanie dostarczyć ogólnych wytycznych dotyczących wysokości odszkodowania na podstawie kwot przyznanych przez Injuries Board w przeszłości. Book of Quantum nie podaje dokładnych wartości odszkodowania. Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, Injuries Board rozpatrzy Twój przypadek i zaproponuje kwotę odszkodowania w oparciu o stopień doznanej szkody, czas powrotu do zdrowia oraz wyniki rekonwalescencji.

Oszacowanie roszczenia zostanie przygotowane z uwzględnieniem:

 • Kategorii urazu
 • Skali ciężkości urazu
 • Zakresu urazu
 • Licznych obrażeń cielesnych

W jaki sposób PIAB oblicza odszkodowanie?

Book of Quantum uwzględnia jedynie obrażenia ciała. Injuries Board bierze dodatkowo pod uwagę wszelkie skutki, jakie poniesione urazy wywarły bądź wywrą w przyszłości na jakość życia osobistego oraz możliwości zarobkowe poszkodowanego. Roszczenie o odszkodowanie jest obliczane z uwzględnieniem następujących czynników:

 • Ból, cierpienie i utrata jakości życia
 • Dotychczasowa utrata zarobków
 • Rachunki za świadczenia medyczne związane z obrażeniami
 • Utrata przyszłych dochodów ze względu na uszczerbek na zdrowiu
 • Koszty przyszłej opieki medycznej

Twój prawnik pomoże Ci zrozumieć wartość roszczenia a także doradzi w podjęciu decyzji, czy przyjąć ocenę PIAB, czy może odrzucić i podjąć dalsze kroki prawne.