Analiza sprawy

Nieodpowiedni wywiad medyczny

Typ roszczenia: Zaniedbanie medyczne
Uraz: Wylew krwi do mózgu
Sprawa prowadzona przez: Paul W Tracey
Zakończenie sprawy: 7 kwietnia 2016
Nieodpowiedni wywiad medyczny

Podsumowanie sprawy

Wypadek

W niedzielę, 27 czerwca 2006r. Mary zaczęła skarżyć się ból głowy i udała się do lekarza. Lekarz zadał jej kilka pytań. Mary wyjaśniła, że ​​prowadzi własną firmę i wkrótce wybiera się na wakacje. Lekarz stwierdził, że jej symptomy były wywołane stresem, przepisał leki i odesłał pacjentkę do domu. Następnej nocy Mary nadal doskwierał ból głowy, któremu towarzyszyły nudności. Udała się więc do szpitala w Naas. We wtorek rano przeprowadzono badania i poinformowano ją, że należy wykonać rezonans magnetyczny. Niestety nie było wolnego terminu i powiedziano jej, że musi poczekać do czwartku. W czwartek rano Mary dostała krwotocznego udaru mózgu i została przeniesiona na oddział intensywnej terapii. Szpital poinformował, że jej stan był zbyt ciężki, aby przewieźć ją do szpitala Beaumont w Dublinie. Po wielu błaganiach szpital Beaumont zgodził się, wysłać karetkę pogotowia o godzinie 14.00, jednak karetka przyjechała dopiero o 19:30. Hospitalizacja Mary zakończyła się w sierpniu 2006r. Czas oczekiwania na operacje wyniósł 2 tygodnie. Mary wymagała długiej rekonwalescencji i w dalszym ciągu potrzebuje opieki. Tej sytuacji można było uniknąć, gdyby przeprowadzono odpowiednie badania i procedury po zgłoszeniu przez Mary początkowych objawów.

Przebieg roszczenia

Postepowanie sądowe zostało wszczęte 10 października 2012r.

Rozstrzygnięcie roszczenia

Brak czujności personelu medycznego, nieodpowiedni wywiad medyczny oraz brak stosownych badań doprowadziły do krwotoku mózgowego, którego można było uniknąć. Okres diagnozy wynosił 4 dni, co ostatecznie doprowadziło do powstania urazu. Gdyby przeprowadzono odpowiedne badania, stan pacjenta byłby zupełnie inny. Sprawa została rozstrzygnięta 7 kwietnia 2016r.

FAQ Często zadawane pytania

 1. Jak wnieść roszczenie dotyczące zaniedbania lekarskiego*?

  Procedura zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego* w Irlandii różni się od innych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu*. Zasadniczo roszczenia odszkodowawcze są najpierw rozpatrywane przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board), zanim trafią na drogę sądową. Roszczenia z tytułu błędów lekarskich* nie podlegają ocenie Injuries Board i są kierowane bezpośrednio do sądu. Jeśli czujesz się, padłeś ofiarą błędu medycznego*, możesz podjąć następujące kroki, aby wszcząć roszczenie:

  • Zanotuj datę i godzinę zdarzenia oraz szczegóły dotyczące rodzaju otrzymanej opieki medycznej
  • Zachowaj wszelką dokumentację medyczną związaną z incydentem
  • Jeśli to możliwe, sfotografuj widoczne obrażenia odniesione w wyniku zaniedbania
  • Zbierz wszelkie istotne informacje na temat nieprawidłowo przeprowadzonej procedury/opieki
  • Skontaktuj się z prawnikiem
 2. Co składa się na moje roszczenie?

  Rezultat roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego* oparty jest na okolicznościach z niego wynikających. Na odszkodowanie składają się tak zwane szkody: Szkody Zwyczajne Odnoszą się do szkód niematerialnych, takich jak, ból i cierpienie, szkody fizyczne i emocjonalne, utrata jakości/radości życia oraz utrata zdolności. Szkody Szczególne Odnoszą się do wydatków poniesionych w wyniku błędu medycznego. Na przykład utrata dotychczasowych i przyszłych zarobków (w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu), bieżące i przyszłe rachunki medyczne, opłaty za opiekę medyczną, koszty adaptacji domu, opłaty za fizjoterapię oraz opłaty za sprzęt medyczny i potrzebne leki. Wynik roszczenia zależy od czynników, takich jak:

  • Historia medyczna: Czy w przeszłości u pacjenta występowały podobne problemy zdrowotne?
  • Długoterminowe skutki uszczerbku/choroby: Sprowadza się to do szacowanej długości życia poszkodowanego. Na przykład 18-letnia osoba, która doznała urazu lub choroby na całe życie, może uzyskać większe odszkodowanie niż 80-letnia osoba, która doznała takiego samego uszczerbku na zdrowiu.
  • Rodzaj urazu lub choroby: Urazy wynikające z błędów lekarskich różnią się w zależności od ich ciężkości. Rodzaj i stopień poniesionego uszczerbku zostanie określony w drodze postępowania sądowego*.
 3. Ile czasu mam na wniesienie roszczenia z tytułu błędu lekarskiego*?

  Biorąc pod uwagę czas trwania procesu dochodzenia roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego*, należy pamiętać, że istnieje określony limit czasu na rozpoczęcie sprawy. Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu błędu medycznego* w Irlandii wynosi 2 lata od dnia, w którym stwierdzono powstanie uszczerbku na zdrowiu lub w którym osoba poszkodowana uświadomiła sobie, że powstały uraz/choroba wynika z zaniedbania lekarskiego*.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

O Tracey Solicitors

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół na czeka Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.