Wypadki drogowe*

Wypadek śmiertelny*

Roszczenie z tytułu wypadku śmiertelnego to działanie prawne wymierzone przeciwko stronie, która spowodowała śmierć osoby. Ból związany ze śmiercią ukochanej osoby w wypadku trudno wyrazić słowami. Mimo, że straty w żaden sposób nie można zrekompensować, obciążenia finansowe, które spadają na bliskich ofiary, mogą zostać złagodzone dzięki odszkodowaniu przyznanemu w drodze roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kiedy roszczenie ma podstawę?

Roszczenie z tytułu wypadku śmiertelnego lub obrażeń śmiertelnych ma podstawę, gdy śmierć osoby spowodowana została działaniem innej osoby. W takiej sytuacji bliscy, którzy byli na utrzymaniu ofiary wypadku mogą zgłosić roszczenie przeciwko stronie winnej.

Odpowiednie przepisy (część 4 ustawy o odpowiedzialności cywilnej z 1961 r.) stanowią, że tylko jedno roszczenie może zostać zgłoszone przeciwko tej samej osobie w związku ze śmiercią i musi ono zostać wniesione w imieniu wszystkich osób, które były na utrzymaniu zmarłego. Jeśli przydarzyła Ci się traumatyczna sytuacja związana z utratą ukochanej osoby i uważasz, że masz prawo domagać się odszkodowania, koniecznie skonsultuj się z prawnikiem ds. szkód osobowych.

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy każdym roszczeniu z tytułu szkód osobowych, jest konieczność uzyskania dowodów potwierdzających wyrządzone szkody. Zazwyczaj odbywa się to na podstawie dokumentacji medycznej lub raportu sporządzonego przez lekarza.

Nie trzeba nadmieniać, że szkoda spowodowana wypadkiem śmiertelnym to po prostu śmierć.

Roszczenia z tytułu wypadków śmiertelnych obejmują zazwyczaj:

Proces roszczenia

Reprezentant prawny zmarłego ma 2 lata od dnia śmierci na wszczęcie postępowania sądowego i dochodzenie odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku. Roszczenia najczęściej wnoszone są w celu obrony reputacji zmarłego. Jeśli okaże się, że zmarły w pewnym stopniu przyczynił się do swojej śmierci, fakt ten zaważy na wysokości odszkodowania, o ewentualnym zmniejszeniu kwoty zadecyduje sąd. Decyzja ta jest zależna od okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Dochodzić odszkodowania może tylko osoba, która była zależna finansowo od osoby zmarłej, która ucierpiała finansowo i emocjonalnie z powodu jej śmierci i która była z nią spokrewniona. Do grupy takich osób należą:

 • Partner lub były partner
 • Rodzice
 • Dzieci
 • Dziadkowie
 • Wnukowie
 • Rodzeństwo

Straty finansowe poniesione przez osoby, które były zależne od zmarłego wycenia się w następujących kategoriach:

 • Utrata wartości świadczeń zmarłego
 • Utrata źródła utrzymania od dnia wypadku
 • Utraty przyszłych dochodów do momentu przejścia na emeryturę
 • Utraty przyszłych dochodów po przejściu na emeryturę
 • Przyspieszona deprecjacja wartości majątku podlegającego odliczeniu

W zależności od przypadku, sąd może nakazać sprawcy wypadku, aby ten wypłacił odszkodowanie za cierpienie, którego doświadczyli bliscy zmarłego.

Rozstrzygnięcie sprawy

Osoba składająca roszczenie (Powód) jest uprawniona do zgłoszenia roszczenia z tytułu wypadku śmiertelnego tylko w przypadku, gdy doznała straty finansowej lub ucierpiała psychicznie w wyniku śmierci bliskiej osoby. Prawo zezwala na zgłoszenie roszczenia z tytułu:

Strat finansowych

Osoba, która była zależna finansowo od zmarłego może ponieść straty finansowe w wyniku śmierci bliskiego (na przykład małżonek czy najbliższa rodzina zmarłego). Ciężar dowodu spoczywa na osobie zgłaszającej roszczenie. Musi ona udowodnić swoje straty finansowe oraz straty poniesione przez inne osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Należy wykazać, jaką sumę pieniędzy by otrzymały, gdyby zmarły żył. Określenie tej kwoty może wiązać się z wyceną aktuarialną.

Kosztów związanych z pogrzebem

Koszty związane z pogrzebem obejmują typowe koszty pochówku/kremacji oraz wykonania nagrobku. Inne wydatki, które można uwzględnić, to koszty aktów zgonu, podróży itp.

Cierpienia psychicznego

Kwota odszkodowania z tytułu cierpienia psychicznego przyznawana osobom, które pozostawały na utrzymaniu ofiary wypadku śmiertelnego nazywana jest ‘solatium’. Maksymalna kwota przyznawana w tym aspekcie roszczenia z wynosi €35.000. Solatium jest rozumiane raczej jako wynagrodzenie strat moralnych, niż próba zrekompensowania straty osoby bliskiej. Kwota ta wraz z przyszłymi stratami finansowymi wynikającymi z utraty źródła utrzymania składa się na końcową kwotę zadośćuczynienia.

Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej jest jedynie formą finansowego odciążenia, lecz nigdy nie wynagrodzi utraty ukochanej osoby. W Tracey Solicitors LLP rozumiemy, że jest to trudny czas dla bliskich ofiary wypadku i dokładamy wszelkich starań, aby kwestia roszczenia została załatwiona jak najszybciej. Jeśli chcesz porozmawiać, skontaktuj się z naszym biurem w celu uzyskania dalszych informacji na temat dochodzenia odszkodowania.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek drogowy?

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, niezależnie od tego, czy byłeś kierowcą, pasażerem, czy pieszym, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zbierz ważne informacje już na miejscu wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Dane kierowców/innych uczestników wypadku: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, nr rejestracyjny pojazdu i szczegóły ubezpieczenia. Powinieneś również przekazać swoje dane innym uczestnikom wypadku, jeśli o to poproszą.
  • Nazwiska i dane kontaktowe każdego z pracowników służb ratowniczych, ratowników medycznych oraz policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.
  • Zrób zdjęcia miejsca wypadku z różnych perspektyw, pomoże to prawnikowi lepiej zrozumieć, jak doszło do incydentu.
  • Sprawdź, czy w okolicy znajdują się kamery monitoringu, które mogły uchwycić moment wypadku – zapytaj o możliwość uzyskania takiego nagrania.
  • Zapis z kamery samochodowej, jeśli jest dostępny.
  • Zapisz godzinę i datę wypadku.
  • Zanotuj, jakie warunki atmosferyczne panowały w momencie wypadku.
  • Zachowaj rachunki za wszelkie naprawy pojazdu.
  • Uzyskaj dane świadków zdarzenia, gdyż mogą się one okazać pomocne, jeżeli zdecydujesz się wnieść roszczenie.
 3. Zgłoś incydent na Gardę

  Bez względu na skalę wypadku, należy niezwłocznie zgłosić go na Gardę.

  Policja nie pojawi się na miejscu wypadku, jeśli uzna, że nie jest on poważny. Zwróci się wtedy do jego uczestników, by spróbowali samodzielnie rozwiązać problem. W takiej sytuacji należy wymienić się informacjami z innymi uczestnikami zdarzenia. Należy również odwiedzić najbliższy posterunek Gardy i złożyć zeznanie.

  Jeżeli wypadek jest poważny i wymaga wezwania karetki, policja może pojawić się na miejscu w celu zbadania jego przyczyn oraz zebrania oświadczeń uczestników i świadków.

 4. Skontaktuj się z ze swoim ubezpieczycielem

  Jeśli byłeś kierowcą, wypadek drogowy należy zgłosić swojej firmie ubezpieczeniowej, aby fakt ten został odnotowany w systemie.

 5. Skonsultuj się z prawnikiem ds. wypadków komunikacyjnych

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę z zakresu wypadków komunikacyjnych. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika ds. wypadków drogowych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie powypadkowe, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Dane sprawcy wypadku: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, nr rejestracyjny oraz informacje dotyczące ubezpieczenia pojazdu. Nie martw się, jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i nie udało się zdobyć danych, nie przeszkodzi to we wniesieniu sprawy.
  • Dane funkcjonariuszy służb, którzy stawili się w miejscu wypadku
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Dane świadków zdarzenia
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dane szpitala i/lub lekarzy, pod których opieką przebywałeś
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i sprawca wypadku akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub sprawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Gdyby można było, dałbym nawet 10 gwiazdek. Pełen profesjonalizm i miła obsługa, Pani Sylwia zawsze miła i życzliwa. Śmiało mogę powiedzieć że jest to najlepsza kancelaria w Dublinie. Polecam!
Moja żona korzystała z usług kancelarii dwa razy. Bardzo miła obsługa i kompetentny personel. Odpowiadano na wszystkie pytania, nawet te, które wydawały się błahe. Wielkie podziękowania dla dziewczyn z polskiego zespołu.
Maria Lakes udzieliła mi najwyższej jakości profesjonalnej porady prawnej.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Osoba składająca roszczenie (Powód) jest uprawniona do zgłoszenia roszczenia z tytułu wypadku śmiertelnego tylko w przypadku, gdy doznała straty finansowej lub ucierpiała psychicznie w wyniku śmierci bliskiej osoby. Prawo zezwala na zgłoszenie roszczenia z tytułu:

Strat finansowych

Osoba, która była zależna finansowo od zmarłego może ponieść straty finansowe w wyniku śmierci bliskiego (na przykład małżonek czy najbliższa rodzina zmarłego). Ciężar dowodu spoczywa na osobie zgłaszającej roszczenie. Musi ona udowodnić swoje straty finansowe oraz straty poniesione przez inne osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Należy wykazać, jaką sumę pieniędzy by otrzymały, gdyby zmarły żył. Określenie tej kwoty może wiązać się z wyceną aktuarialną.

Kosztów związanych z pogrzebem

Koszty związane z pogrzebem obejmują typowe koszty pochówku/kremacji oraz wykonania nagrobku. Inne wydatki, które można uwzględnić, to koszty aktów zgonu, podróży itp.

Cierpienia psychicznego

Kwota odszkodowania z tytułu cierpienia psychicznego przyznawana osobom, które pozostawały na utrzymaniu ofiary wypadku śmiertelnego nazywana jest ‘solatium’. Maksymalna kwota przyznawana w tym aspekcie roszczenia z wynosi €35.000. Solatium jest rozumiane raczej jako wynagrodzenie strat moralnych, niż próba zrekompensowania straty osoby bliskiej. Kwota ta wraz z przyszłymi stratami finansowymi wynikającymi z utraty źródła utrzymania składa się na końcową kwotę zadośćuczynienia.

Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej jest jedynie formą finansowego odciążenia, lecz nigdy nie wynagrodzi utraty ukochanej osoby. W Tracey Solicitors LLP rozumiemy, że jest to trudny czas dla bliskich ofiary wypadku i dokładamy wszelkich starań, aby kwestia roszczenia została załatwiona jak najszybciej. Jeśli chcesz porozmawiać, skontaktuj się z naszym biurem w celu uzyskania dalszych informacji na temat dochodzenia odszkodowania.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.