Polski English

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU DROGOWEGO

Wypadek samochodowy * może być traumatycznym przeżyciem bez względu na jego skalę oraz stopień odniesionych obrażeń. Niestety, wypadki i kolizje drogowe * są bardzo częstym zjawiskiem i mają wiele przyczyn. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku samochodowym * , który nie był spowodowany z Twojej winy, możesz skorzystać ze środków prawnych w celu wniesienia roszczenia powypadkowego * .

Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku, to pierwszym, co powinieneś zrobić, jest wezwanie pomocy medycznej dla siebie i dla innych uczestników wypadku. Kiedy już uzyskasz informacje na temat odniesionego uszczerbku na zdrowiu * , istnieje szereg czynności, które należy podjąć, zanim będziesz mógł zgłosić roszczenie o odszkodowanie komunikacyjne.

Co robić a czego unikać

NALEŻY uzyskać następujące informacje:

 • Dane pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, nazwę firmy ubezpieczeniowej oraz numer polisy ubezpieczeniowej
 • Imię i nazwisko funkcjonariusza Gardy oraz nazwę posterunku (jeżeli przyjechała na miejsce wypadku)
 • Dane firmy ubezpieczeniowej oraz numer polisy sprawcy
 • Imię i nazwisko, adres oraz numer kontaktowy kierowcy, który spowodował wypadek oraz dane właściciela samochodu
 • Imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy świadków wypadku

NALEŻY Opisać wypadek

 • Przygotować szkic sytuacyjny oraz szkic miejsca wypadku
 • Zrobić zdjęcia
 • Zapisać takie informacje, jak: nazwa ulicy, położenia pojazdów na drodze oraz kierunek ruchu w momencie kolizji

NALEŻY zgłosić wypadek na Gardę

 • Jeśli którykolwiek uczestnik wypadku doznał obrażeń
 • Sprawca wypadku lub którykolwiek z uczestników kolizji nie ma ważnego ubezpieczenia, próbuje opuścić miejsce wypadku lub przyznaje, że pojazd był skradziony
 • Nawet jeżeli tuż po wypadku nie było widocznych obrażeń, zgłoś wypadek na najbliższych posterunku Gardy i przekaż szczegółowy wypadku

Dodatkowo NALEŻY

 • Udać się do lekarza, w przypadku jakichkolwiek obrażeń, także tych, które nie były obecne tuż po wypadku, ale mogły ujawnić się później
 • Skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem i poinformować o wypadku

NIE NALEŻY

 • Składać jakichkolwiek oświadczeń co do wypadku lub przyznawać się do odpowiedzialności na miejscu wypadku.
 • Opuszczać miejsca wypadku, zanim dojdzie do wymiany informacji między kierowcami. Jeżeli doszło do obrażeń, nie należy opuszczać miejsca wypadku przed przyjazdem Gardy.

WNOSZENIE SPRAWY

Ważne, aby natychmiast po wypadku drogowym * sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało (odnosi się to kierowcy, pasażerów oraz osób w innych pojazdach). Po sprawdzeniu stanu zdrowia uczestników wypadku należy wezwać na miejsce zdarzenia karetkę. Nawet jeśli odniesione obrażenia nie wydają się być poważne, pomoc medyczna powinna być udzielona jak najszybciej. Opieka lekarska jest także istotna w przypadku, gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu *, jako że na późniejszym etapie sprawy potrzebne Ci będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające odniesione obrażenia. Poniżej opis procesu w 3 prostych krokach.

 • 1. Zgłoś wypadek samochodowy *+

  Ważne, aby wypadek jak najszybciej zgłosić na Gardę oraz firmie ubezpieczeniowej. Warto jednak wiedzieć, że Garda może nie zjawić się na miejscu zdarzenia, jeśli wypadek nie był zbyt poważny. W przypadku, gdy Garda nie przyjedzie na miejsce wypadku, należy czym prędzej udać się na najbliższy posterunek i złożyć zeznania odnośnie wypadku. Nie przyznawaj się do niczego ani Gardzie, ani żadnemu z uczestników wypadku * na miejscu wypadku.

 • 2. Dokumentacja wypadku+

  Po zgłoszeniu wypadku * należy zebrać jak najwięcej informacji. Poniża lista zawiera spis najważniejszych informacji:

  • Numer rejestracyjny samochodu, nazwa firmy ubezpieczeniowej oraz numeru polisy.
  • Nazwisko funkcjonariusza Gardy, który przyjął zgłoszenie oraz nazwa posterunku.
  • Nazwiska, adresy i numery telefonu innych kierowców uczestniczących w wypadku.
  • Nazwiska, adresy i numery telefonu świadków wypadku.
  • Wykonaj szkic wypadku.
  • Zrób zdjęcia.
  • Odnotuj szczegóły, takie jak nazwy ulic, położenie pojazdów na drodze oraz kierunek poruszania się w momencie zderzenia.

  Miejsca zdarzenia nie należy opuszczać aż do chwili uzyskania wszystkich istotnych informacji – przede wszystkim tych dotyczących polisy ubezpieczeniowej drugiego kierowcy.

 • 3. Skonsultuj się z prawnikiem+

  Jeśli po wypadku rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych poniesionych w wypadku samochodowym *, powinieneś czym prędzej skonsultować się z prawnikiem ds. wypadków samochodowych *. Prawnik poprosi Cię o dostarczenie informacji wymienionych wyżej. Jeśli wnosisz roszczenie, pierwsze kroki skieruj do PIAB (Komisja ds. Obrażeń Cielesnych) w celu uzyskania jej oceny. Prawnik ds. wypadków samochodowych * pomoże Ci przygotować Twój wniosek do komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, poniesionych na skutek wypadku, kopie dokumentacji medycznej oraz, jeśli to możliwe, dokumentacji z Gardy. Dokumenty te będą potrzebne przy wnoszeniu roszczenia o odszkodowanie za wypadek drogowy * .

JAK OBLICZANA JEST KWOTA ODSZKODOWANIA? *

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z powypadkowym *, możesz być uprawniony do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz za dodatkowe koszty, które poniosłeś. Roszczenia te nazywane są roszczeniami z tytułu szkód:
Szkody Zwyczajne: Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.
Szkody Szczególne: Wydatki bieżące poniesione w następstwie wypadku *, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem, np. podróż do i ze szpitala.
Szkody Materialne: Szkody materialne odnoszą się do szkód, jakie poniosłeś na mieniu osobistym, np. w wypadku samochodowym * są to zniszczenia Twojego pojazdu.

OKRES PRZEDAWNIENIA – RAMY CZASOWE

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku samochodowym *, ważne abyś pamiętał, że czas na wniesienie roszczenia o zadośćuczynienie jest ograniczony. Okres ten zwany jest okresem przedawnienia.

PRZYCZYNY WYPADKÓW

Według danych  Injuries Board (Komisji ds. Obrażeń Cielesnych), wypadki drogowe * stanowią najczęstszą przyczynę roszczeń o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu *. Z raportu Injuries Board wynika, że w 2012 roku 75% roszczeń odszkodowawczych z tytułu obrażeń ciała, było rezultatem wypadków na drogach. Najczęstsze przyczyny poważnych uszczerbków na zdrowiu * oraz śmierci na drodze to: nadmierna szybkość, jazda pod wpływem alkoholu, zmęczenie, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz jazda niedostosowana do warunków pogodowych.

 

 • ZDERZENIA CZOŁOWE+

  Zderzenie czołowe * występuje, gdy przód jednego pojazdu uderzy w przód innego pojazdu lub w nieruchomy obiekt. Zderzenia czołowe * powodują nie tylko urazy u bezpośrednich uczestników zderzenia, ale mogą również doprowadzić do uszkodzenia mienia i wpłynąć na osoby znajdujące się w pobliżu.

  W niektórych przypadkach udowodnienie czyjejś odpowiedzialności za wypadek może być trudne, szczególnie jeśli to Ty brałeś w nim udział, ponieważ możesz nie pamiętać wydarzenia, które do wypadku doprowadziło. W przypadku, gdy kierowca uderzył w nieruchomy obiekt, wskazanie winowajcy jest łatwiejsze, ale kiedy dwa pojazdy zderzają się ze sobą, ustalenie sprawcy nie zawsze jest oczywiste. Jeśli to drugi kierowca popełnił błąd, musisz być w stanie udowodnić, że złamał on zasady ruchu drogowego i w konsekwencji doprowadził do wypadku. Próbując udowodnić czyjąś winę, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Czy na miejscu byli świadkowie?
  • Czy istnieje wyraźna przyczyna wypadku?
  • Czy któryś z kierowców popełnił oczywiste błędy lub złamał przepisy?
  • Jakie uwagi zostały wypowiedziane przez uczestników wypadku bezpośrednio po zdarzeniu?

  Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc udowodnić czyjąś odpowiedzialność, kiedy już wniesiesz roszczenie. Pomocne może być również uzyskanie od wglądu w oświadczenia zebranych po kolizji przez Garde.

   Najczęstsze urazy

  • Skaleczenia i rany szarpane
  • Urazy narządów wewnętrznych
  • Złamania i pęknięcia kości
  • Urazy głowy *
  • Uraz kręgosłupa szyjnego (whiplash) *
  • Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego*
  • Uszkodzenia tkanek miękkich
  • Uszkodzenia nerwu *
  • Urazy i obrażenia twarzy
  • Urazy nóg i stóp
  • Amputacje i dyslokacje
  • Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) – Jest to bardzo poważny uraz, do którego dochodzi na skutek zderzenia. Uraz ten może mieć duży wpływ na zdolności poznawcze człowieka i może powodować poważne problemy długoterminowe.
  • Wstrząs mózgu – Jest to łagodne urazowe uszkodzenie mózgu, które zwykle wiąże się z urazem głowy. Wstrząs może nie mijać przez dłuższy czas i może powodować długotrwałe problemy zdrowotne.

  Najczęstsze przyczyny czołowych zderzeń to: zmęczenie kierowcy; korzystanie z telefonu w czasie jazdy; niezatrzymanie się na czerwonym świetle; jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, złe warunki na drodze, nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, dezorientacja.

  Od 2014 r., używanie telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem (w tym czytanie lub wysyłanie wiadomości tekstowych) jest nielegalne – jedynym wyjątkiem jest sytuacja awaryjna, gdy kierowca dzwoni pod numer 911 lub 112. Ponadto, nielegalne jest trzymanie telefonu komórkowego w dłoni lub jakiejkolwiek innej części ciała (np. między głową i ramieniem) podczas jazdy. Korzystanie z zestawu głośnomówiącego podczas jazdy nie jest nielegalne, ale może odwrócić uwagę kierowcy od sytuacji na drodze, co naraża innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

  Korzystanie z telefonu w czasie jazdy może doprowadzić do: niezamierzonej zmiany pasa ruchu, zachowania zbyt małej odległości od samochodu z przodu, niekontrolowania szybkości, odwrócenia uwagi od drogi i otoczenia lub wypadków na skrzyżowaniach. W miejscach, w których sygnalizacja świetlna nie działa, kierowca sam decyduje, kiedy można bezpiecznie przejechać. Czasami kierowca może dokonać złego wyboru i spowodować wypadek. Inne nadjeżdżające samochody mogą mieć zbyt mało czasu na reakcję i karambol gotowy.

 • ODSZKODOWANIA DLA OFIAR NIEUBEZPIECZONYCH / NIEZIDENTYFIKOWANYCH KIEROWCÓW+

  Ubezpieczenie samochodu jest kosztowne, ale niezbędne, jeśli chcemy stać się uczestnikami ruchu drogowego. Ubezpieczenie chroni nie tylko nasze pojazdy, ale i osoby trzecie. A co, jeśli miałeś nieszczęście uczestniczyć w wypadku samochodowym spowodowanym przez nieubezpieczonego lub niezidentyfikowanego kierowcę, który zbiegł z miejsca wypadku, nie pozwalając Ci na spisanie szczegółów jego polisy ubezpieczeniowej? Możesz odetchnąć z ulgą, ponieważ jesteś chroniony przez Umowę z Irlandzkim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych MIBI (the Motor Insurer’s Bureau of Ireland), która określa system odszkodowania za obrażenia i szkody materialne poniesione w tego rodzaju wypadkach. MIBI zostało założone w 1955 w drodze porozumienia pomiędzy rządem a ubezpieczycielami w Irlandii. MIBI pokrywa roszczenia szkód osobistych niezależnie od tego, czy tożsamość kierowcy, który spowodował wypadek jest znana czy też nie.

  MIBI pokrywa również koszty szkód materialnych, które powstały w rezultacie wypadku. Jednak w tym przypadku konieczna jest identyfikacja samochodu, który spowodował wypadek poprzez rozpoznanie jego tablic rejestracyjnych.

  Aby powiadomić MIBI (Motor Insurers Bureau of Ireland) należy wypełnić wymagany przez nich formularz zgłoszenia oraz dostarczyć następujące informacje:

  • Imię i nazwisko, data urodzenia, nr PPS i adres poszkodowanego
  • Data i godzina wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Numer rejestracyjny, rodzaj i marka nieubezpieczonego pojazdu
  • Krótki opis wypadku
  • Nazwa posterunku policji, na którym zgłoszono wypadek drogowy i kopia raportu
  • Powód, dla którego poszkodowany uważa, że samochód był nieubezpieczony

  W wypadkach spowodowanych przez niezidentyfikowanych kierowców, najważniejszym jest, aby stawić się na spotkanie z autoryzowanym agentem MIBI w terminie do 30 dni od daty złożenia aplikacji do Injuries Board. Poszkodowany ma prawo, by jego adwokat był obecny przy rozmowie. Ponieważ jest to warunek konieczny dla istnienia odpowiedzialności, bardzo ważnym jest, aby poszkodowany określił swą dostępność w tym okresie.

  Po skontaktowaniu się z MIBI, organizacja ta przeprowadzi śledztwo, w celu ustalenia okoliczności wypadku, znalezienia firmy ubezpieczeniowej strony pozwanej, zapoznania się z raportem Gardy, zleci wycenę szkody Twojego samochodu oraz uzyska Twoja dokumentację medyczną.

  Szkody materialne spowodowane przez niezidentyfikowany pojazd?

  Zgodnie z Umową z 2009 roku, odpowiedzialność MIBI za szkody materialne nie powinna obejmować szkód spowodowanych przez niezidentyfikowany pojazd, o ile nie zostało przyznane odszkodowanie po kolizji za znaczne uszkodzenie ciała i co najmniej 5-dniowy pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem samochodowym. To oznacza, że osoba może dochodzić odszkodowania za uszkodzenia samochodu tylko wtedy, gdy w wyniku wypadku trafiła na co najmniej 5 dni do szpitala. Więcej o umowie z MIBI można przeczytać TUTAJ.

  Sprawy związane z niezidentyfikowanymi i nieubezpieczonymi kierowcami są skomplikowane, dlatego też Tracey Solicitors zawsze radzi swoim klientom, by skonsultowali się z nami, jeśli uczestniczyli w wypadku drogowym.

 • MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY ZA GRANICĄ+

  Miałeś wypadek samochodowy za granicą * i jesteś rezydentem Irlandii?

  Jeśli odpowiesz tak na oba pytania, możesz ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe w Irlandii, aby uzyskać rekompensatę za obrażenia.

  Fakt, że kierowca pojazdu nie jest rezydentem Irlandii nie wpływa na to prawo. Na podstawie regulacji unijnej II Regulation (Reg. EC No 864/2007) termin przedawnienia sprawy jaki ma zastosowanie to ten, który jest regulowany prawem w kraju, w którym doszło do wypadku.

  W Irlandii termin przedawnienia wynosi 2 lata bez jednego dnia. Jeśli dla przykładu wypadek drogowy miał miejsce 8 Sierpnia 2016 postepowanie musi być wszczęte przed 7 sierpnia 2018. Z tego powodu, Injuries Board generalnie nie oszacowuje spraw z wypadków za granicą i zamiast tego wydaje autoryzację, na mocy której wstrzymuje się okres przedawnienia. Mając na uwadze powyższe, powinieneś upewnić się, że poinstruowałeś swojego prawnika jak najszybciej po wypadku.

  Ważne jest, aby pamiętać, że wysokość odszkodowania może być odzwierciedleniem rekompensaty po wypadku samochodowym, które uzyskałbyś w kraju, w którym doszło do wypadku.

   

 • DROBNE KOLIZJE DROGOWE+

  Zagadnienie zależności pomiędzy powagą obrażeń ciała a stopniem uszkodzenia pojazdu we wszystkich typach kolizji drogowych jest czymś o czym myśli niewielu z nas. Kwestia ta jednak stała się częstym tematem wielu ostatnich spraw sądowych.

  Firmy ubezpieczeniowe twierdzą, że ryzyko uszkodzeń ciała podczas wypadku drogowego, ma bezpośredni związek z zewnętrznymi uszkodzeniami pojazdu. Na przykład, nasze roszczenie odszkodowawcze może zostać odrzucone z uwagi na fakt, że prędkość pojazdu była niska, co spowodowało w konsekwencji niewielkie uszkodzenie samochodu.

  Często spotykamy się z argumentami przedstawianymi przez firmy ubezpieczeniowe, w których podstawą obrony jest „minimalny impakt”. Ten rodzaj obrony staje się coraz bardziej powszechny. Jednakże, w rzeczywistości nawet w przypadku drobnych stłuczek i kolizji, doznane urazy ciała mogą być bardzo poważne.

  Podczas badania lekarskiego, lekarz powinien pamiętać, że każdy wypadek i reakcja organizmu są indywidualne, a nawet niewielkie szczegóły mogą znacząco zmienić skutki wypadku dla poszkodowanego. Można wyróżnić szereg czynników, które różnicują ludzi, wpływając równocześnie na obrażenia powypadkowe, takie jak: różna masa ciała, różny wzrost, miejsce, zajmowane w pojeździe itd.

  W przypadku drobnych kolizji drogowych, ważne jest, aby uzyskać szacunkowy koszt naprawy pojazdu, zdjęcia uszkodzeń obu aut, sprawozdanie oraz raport policyjny, w możliwie najszybszym terminie. Kwestie te są bardzo istotne z dowodowego punktu widzenia w przypadku drobnych stłuczek. Inżynier specjalizujący się w wypadkach, może udzielić nam pomocnych informacji na temat skutków zdarzeń, określanych jako „drobne stłuczki”.

  Podobnie jak w przypadku każdego innego wypadku, sprawę należy bezzwłocznie zgłosić do swojej firmy ubezpieczeniowej. Podstawą do uzyskania odszkodowania jest doznanie rzeczywistego urazu podczas wypadku, dlatego też w pierwszej kolejności należy uzyskać pomoc lekarską oraz zastosować się do wszystkich zaleceń medycznych.

 • CO MOGĘ ZROBIĆ, GDY MÓJ SAMOCHÓD ZOSTAŁ USZKODZONY W WYPADKU W RUCHU DROGOWYM, A JA NIE ODNIOSŁEM URAZU?+

  Gdy wypadek został spowodowany przez innego kierowcę, wtedy jego firma ubezpieczeniowa będzie odpowiedzialna za uszkodzenie Twojego samochodu zwanego „szkodą materialną”. Jeśli oddasz swój uszkodzony samochód do zakładu mechanicznego, określony zostanie przybliżony koszt naprawy szkody materialnej.

  Firma ubezpieczeniowa drugiego kierowcy zazwyczaj wyznacza swojego własnego rzeczoznawcę, aby obejrzał Twój samochód i ustalił z Tobą zwrot za uszkodzenie. Jeśli nie ma zgody w sprawie kwoty oferowanej przez firmę ubezpieczeniową, możesz wówczas wyznaczyć swojego własnego rzeczoznawcę. Najczęściej jednak dochodzi do porozumienia w sprawie różnicy pomiędzy obiema kwotami. Jeśli nie można zawrzeć porozumienia lub odpowiedzialność za wypadek jest kwestionowana pomiędzy stronami, wówczas wszczyna się proces sądowy, aby rozstrzygnąć spór.

  Jeśli osoba, która spowodowała wypadek nie ma ubezpieczenia lub uciekła z miejsca wypadku powinieneś skontaktować się z Motor Insurers’ Bureau of Ireland, które pokrywa roszczenia za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców wypadku.

 • DOJEDŹ DO WYZNACZONEGO PUNKU, BEZ PUNKTÓW KARNYCH!+

  Wszyscy lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy świetnymi kierowcami. Rzeczywistość jest zwykle trochę odmienna i mamy dużo do poprawienia. Otrzymanie powiadomienia o przyznaniu punktów karnych nie jest mile widziane. Co, jeśli wszystkie te zsumowane powiadomienia dadzą nam 12 punktów?

  Najpopularniejszymi wykroczeniami drogowymi jest przekroczenie prędkości, niezapinanie pasów i używanie komórki podczas jazdy. Jeśli otrzymasz 12 pkt w ciągu 3 lat dostaniesz zakaz prowadzenia na 6 miesięcy i punkty te pozostaną na twoim prawie jazdy na okres 3 lat.

  Kierowcy, którzy myślą o wniesieniu sprzeciwu do sądu powinni być świadomi, że jest to opcja niezwykle ryzykowana i może doprowadzić do podwojenia punktów karnych i zwiększenia grzywny. Szanse wygrania takiego sporu są bardzo nikłe. Aby wnieść sprzeciw za przekroczenie prędkości musisz udowodnić, że prędkościomierz był wadliwy lub kierowca, który był adresatem powiadomienia o punktach karnych nie był właścicielem pojazdu. W tym przypadku, posiadacz pojazdu musi wskazać rzeczywistego kierowcę. W przypadku wyroku sędzia musi uprawomocnić punkty karne, nawet jeśli klient potrzebuje prawa jazdy do wykonywania swojego zawodu. Najlepsza rada? Uniknij punktów karnych następnym razem.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie masz punktów karnych, skontaktuj się z Safety Authority pod numerem telefonu 1890 41 61 41, podając numer swojego prawa jazdy. Alternatywnie skontaktuj się z lokalnym biurem Motor Tax Office.

W Tracey Solicitors posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w sprawach związanych ze odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny  * oraz wiedzę niezbędną ku temu, by pomóc Ci wnieść roszczenie o zadośćuczynienie po wypadku i wytłumaczyć wszelkie zawiłości prawne bez używania żargonu prawniczego. Naszym celem jest uczynienie prawa dostępnym i zrozumiałym dla każdego. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr tel. 01 649 9900 lub wyślij e-maila: ask@traceysolicitors.ie i opisz nam swoją sprawę.Zapytanie

 • Hidden gclid field

16/17 St. Andrew Street, Dublin 2, Ireland

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00