Aktualności i informacje

Wewnątrz sali sądowej: co dzieje się podczas rozprawy sądowej?

Podczas rozprawy sądowej, sprawa danej osoby jest przedstawiana sędziemu do rozstrzygnięcia. Decyzja o zgłoszeniu sprawy do sądu może być trudna, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie miały żadnych doświadczeń z sądem. To, że odczuwają stres jest całkowicie normalne. Warto jednak widzieć, że tylko niewielka liczba roszczeń z tytułu Szkód Osobowych trafia do sądu.

Jeśli okaże się, że Twoja sprawa trafi na salę sądową, możesz mieć pewność, że prawnik przeprowadzi Cię przez cały ten proces.

Na sali sądowej

Jeśli nigdy wcześniej nie byłeś w sądzie, możesz odczuwać stres oraz nie wiedzieć, jak się zachować. Ale przecież nikt nie oczekuje się od Ciebie znajomości wszystkich zasad. Przez cały czas pobytu w sądzie będziesz otrzymywać wskazówki. Na przykład zostaniesz poinformowany, gdzie usiąść po wejściu na salę rozpraw.

Poniżej znajduje się lista rzeczy, które należy i których nie należy robić w sądzie:

Należy:

  • Ubrać się odpowiednio, np. tak jak na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Stać, gdy sędzia wchodzi i wychodzi z sali rozpraw.
  • Zwracać się do sędziego per „Wysoki Sądzie”.
  • Wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.

Nie należy:

  • Podnosić głosu.
  • Korzystać z telefonu.
  • Spożywać posiłków lub napojów.
  • Robić zdjęć lub nagrywać filmów podczas rozprawy.
  • Przerywać innym.

Kto przemawia w moim imieniu w sądzie?

Sprawę przygotuje Twój prawnik, ale w sądzie będzie Cię reprezentował adwokat. Zostanie poinstruowany przez Twojego prawnika i będzie przemawiał w Twoim imieniu. Prawnik prześle adwokatowi „brief” zawierający wszystkie ważne informacje i dokumenty związane ze sprawą.

Dowiedz się więcej o tym, kto jest kim w sądzie.

Rozprawa

To, co dzieje się na rozprawie sądowej, różni się w zależności od rodzaju i złożoności sprawy.

Przed rozprawą adwokat będzie współpracował z Tobą w celu zebrania wszystkich istotnych dowodów i informacji na poparcie Twojej sprawy. Upewni się, że jesteś przygotowany i omówi prawdopodobny przebieg rozprawy.

Podczas rozprawy sądowej każda ze stron będzie miała możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów na poparcie swojej sprawy. Może to obejmować wykorzystanie dowodów fotograficznych, zeznań świadków, ekspertów medycznych i innych istotnych dla sprawy osób.

Zazwyczaj argumentacja powoda jest przedstawiana jako pierwsza, a następnie argumentacja pozwanego.

Po przedstawieniu dowodów, Twój adwokat i adwokat drugiej strony będą na zmianę przedstawiać swoje argumenty prawne sędziemu. Będą także interpretować wszystkie przedstawione dowody.

Możesz zostać przesłuchany przez adwokata drugiej strony w odniesieniu do przedstawionych przez Ciebie dowodów. Nazywa się to przesłuchaniem krzyżowym.

Po przedstawieniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu argumentów, sędzia przeprowadzi naradę w celu podjęcia decyzji. Może także odroczyć rozprawę, aby przyjrzeć się sprawie dokładniej. Sędzia ustali, czy pozwany ponosi odpowiedzialność za obrażenia powoda. Jeśli odpowiedzialność zostanie ustalona, sąd rozważy zakres szkód poniesionych przez powoda i przyzna odpowiednie odszkodowanie.

W zależności od wyniku rozprawy sądowej, może dojść do dalszego postępowania po rozprawie, takiego jak odwołanie lub negocjacje w sprawie ugody. Może to również skutkować przekazaniem sprawy do rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji.

Powiązany artykuł: Czego spodziewać się w sądzie