Jane, biznesmenka skontaktowała sie z nami w związku ze sprawą zaniedbania zawodowego. Początkowo poinstruowała profesjonalnego doradcę, aby w jej imieniu złożył wymaganą dokumentacje, celem otrzymania dotacji. W wyniku niezłożenia dokumentacji w przewidzianym terminie klientka utraciła znaczną sumę pieniężną. Po konsultacji z klientką zostało wszczęte postępowanie sądowe, a firma ubezpieczeniowa doradcy wyznaczyla repzenetacje prawna w tej sprawie. Po wymianie dokumentacji oraz negocjacjach sprawa została zakończona ugodowo oraz z satysfakcją dla klientki.Zapytanie

16/17 St. Andrew Street, Dublin 2, Ireland

Office hours: Monday – Friday 9.00am – 5.00pm