Polski English

CO ZROBIĆ, JEŚLI MIAŁO SIĘ WYPADEK W PRACY

Wypadek lub uraz w pracy * to nic przyjemnego. Takie zdarzenie może mieć poważny wpływ na stan psychiczny, fizyczny, a także finansowy. Wypadek przy pracy * może być również nazywany wypadkiem w miejscu pracy, wypadkiem zawodowym lub urazem doznanym w trakcie wykonywania pracy. Jest to zdarzenie w trakcie wykonywania pracy, które prowadzi do urazu fizycznego lub psychicznego *. O odszkodowanie za uraz odniesiony w pracy * może ubiegać się pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Dzieje się tak, jeśli pracownik jest w stanie udowodnić, że wypadek był spowodowany przez niebezpieczne środowisko pracy, czyli z winy pracodawcy. Do urazów przy pracy może dojść na wiele różnych sposobów. Lecz gdy wina leży po stronie pracodawcy, który nie zapewnił bezpiecznego środowiska pracy oraz dostatecznej ochrony pracownika i ten nie mógł wykonać swojej pracy bezpiecznie lub gdy pracodawca nie zastosował się do przepisów BHP, wtedy pracownik ma prawo domagać się odszkodowania za uraz nabyty w pracy.

Uraz poniesiony przy pracy * może być traumatycznym przeżyciem i skutkować poważnymi konsekwencjami, zwłaszcza jeśli byt rodziny zależy od regularnego miesięcznego dochodu. Po doznaniu urazu w miejscu pracy * , prawdopodobnie nie będziesz w stanie wrócić do pracy od razu, a w niektórych przypadkach być może w ogóle. Pozostaniesz wtedy bez źródła dochodu, niezdolny do utrzymania rodziny. Obawy związane z wypadkiem są zatem w pełni zrozumiałe. Pamiętaj jednak, że istnieją środki prawne, które pomogą Ci odzyskać straty poniesione w wyniku wypadku przy pracy. Środki te pomogą Ci odzyskać stabilność finansową, dzięki czemu będziesz miał o jeden problem z głowy mniej i będziesz mógł się skoncentrować na powrocie do zdrowia.

NAJCZĘSTSZE TYPY ROSZCZEŃ *

Do wypadków przy pracy może dochodzić w wielu różnych miejscach: w biurze, na terenie budowy, w gospodarstwie lub w innych miejscach, w których pracownik przebywa w trakcie wykonywania swych obowiązków. Niezależnie od rodzaju urazu odniesionego w pracy * ważne jest, aby ustalić, czy środowisko pracy było nieodpowiednio przystosowane i niebezpieczne oraz czy do wypadku nie doszło z winy pracownika. Nawet w przypadku błędu człowieka, ustalenie szczegółów, które doprowadziły do wypadku, jest bardzo ważne dla kwestii roszczenia z tytułu wypadku przy pracy *. W związku z tym, rodzaj pracy, którą wykonuje pracownik, może mieć wpływ na rodzaj urazu, jakiego doznał.

NAJCZĘTSZE URAZY

 • 1. Urazy fizyczne+

  • Urazy kręgosłupa odniesione w pracy*
  • Ręczne przenoszenie przedmiotów– które obejmuje podnoszenie, przenoszenie, pchanie i ciągnięcie przedmiotów oraz skręcanie i obracanie ciała.
  • Wypadek na budowie*
  • Upadek z wysokości – na przykład ze schodów, drabin lub rusztowań
  • Porażenie prądem
  • Spadające przedmioty
  • Poślizgnięcia, potknięcia lub upadki *
  • Wypadek na roli*
  • Wypadek z udziałem pojazdów*
  • Wypadek komunikacyjny w pracy
  • Urazy zawodowe
  • Choroby przemysłowe
  • Dolegliwości spowodowane powtarzającym się napięciem mięśni * : Ból w mięśniach, ścięgnach i nerwach wywoływany powtarzającymi się ruchami i przemęczeniem. Ten rodzaj urazu zazwyczaj dotyczy przedramion, łokci, nadgarstków, szyi i ramion pracownika, lecz ta lista może być znacznie dłuższa.
   Objawy, jakie mogą wystąpić, to ból, sztywność, pulsowanie, osłabienie i/lub skurcze. Objawy te początkowo mogą wydawać się słabe, lecz konsekwencją ich ignorowania może być niezdolność do dalszego wykonywania pracy.
  • Zespół cieśni nadgarstka: Drętwienie, mrowienie i osłabienie spowodowane naciskiem na nerw pośrodkowy nadgarstka. Dolegliwości te mogą wystąpić na skutek ruchów wykonywanych podczas pracy – powtarzającego się zginania i prostowania nadgarstka w połączeniu z mocnym uściskiem.

 • 2. Urazy związane z chemikaliami+

  Pracownik może być narażony na działanie groźnych chemikaliów. Urazy związane z chemikaliami często spotykają ludzi zatrudnionych w fabrykach lub miejscach, gdzie niebezpieczne chemikalia są używane, wydobywane lub produkowane. Jednakże, pracownicy biurowi także mogą być narażeni na działanie szkodliwych chemikaliów, jak np. środki czyszczące lub inne środki toksyczne, jeśli biuro nie posiada odpowiedniej wentylacji. Pracownikom, którzy codziennie mają kontakt w pracy z niebezpiecznymi chemikaliami, pracodawca powinien zapewnić odpowiednią ochronę. Niektóre niebezpieczne chemikalia, które są szkodliwe dla ludzi to na przykład: azbest, benzen, pestycydy, farby, rozpuszczalniki, kwasy itd. Narażenie na te i inne toksyczne substancje chemiczne jest szkodliwe dla pracownika bez względu na rodzaj ekspozycji – czy to w wyniku kontaktu ze skórą, wdychania oparów lub przypadkowego połknięcia chemikaliów. Najczęstsze rodzaje obrażeń to wysypki, oparzenia oraz urazy gardła i płuc.

 • 3. Urazy związane z czynnikami biologicznymi+

  Czynniki biologiczne, na które narażeni są pracownicy w miejscu pracy, to bakterie, grzyby (drożdże i pleśń) oraz pasożyty. Niektóre z tych czynników nie są szkodliwe, ale inne mogą powodować poważne skutki zdrowotne u pracownika. Narażonym na czynniki biologiczne jest się w miejscach takich jak laboratoria lub ośrodki badawcze, w których pracuje się bezpośrednio z powyższymi czynnikami i jest się na nie mimowolnie narażonym. Na niebezpieczeństwo związane z ekspozycją na czynniki biologiczne narażeni są również pracownicy szpitali, którzy są szczególnie narażeni na choroby przenoszone drogą krwi oraz pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej, pracownicy zakładów oczyszczania, sprzątacze, którzy mogą zranić się igłą (zranienie igłą) i są w ten sposób narażeni na zakażenie patogenami przenoszonymi drogą krwi, np. zapalenie wątroby typu B lub C czy HIV. Pracownicy gospodarstw rolnych, którzy pracują z tuszami zwierzęcymi, mogą również być narażeni na zakażenie chorobami zwierząt, jeśli nie posiadają odpowiedniej odzieży/sprzętu ochronnego.

 • 4. Urazy związane z warunkami w pracy+

  • Nadmierny hałas
  • Stres
  • Niebezpieczne środowisko pracy
  • Głuchota przemysłowa

PRZYCZYNY URAZÓW PRZY PRACY *

Większość urazów przy pracy * spowodowanych jest nieprawidłowym lub niedostatecznym przeszkoleniem pracowników lub brakiem środków ochrony w miejscu pracy. Do urazu w pracy * może dojść np. z powodu:

 • Źle wyszkolonego personelu – np. powtarzający się ból u pracownika magazynu, który nie przeszedł szkolenia w zakresie wykonywania swoich czynności.
 • Źle konserwowanego sprzętu, który może doprowadzić do przypadkowego urazu pracownika lub narażenia go na działanie czynników chemicznych lub biologicznych, prowadząc do choroby lub urazu.
 • Źle wentylowanego miejsca pracy – toksyczne opary farby w słabo wentylowanym miejscu pracy.

 

JAK WNIEŚĆ ROSZCZENIE *

Zanim zdecydujesz się na wszczęcie postępowania sądowego i zgłoszenie roszczenia z tytułu wypadku przy pracy *, zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z pomocy medycznej. W sytuacji, gdy wypadek w pracy (potknięcie, poślizgnięcie, upadek) nie wydaje się poważny i czujesz się dobrze, pamiętaj, że nawet drobne urazy wraz z upływem czasu mogą przerodzić się w poważne problemy zdrowotne. Określenie stanu swojego zdrowia zaraz po wypadku jest sprawą kluczową. Kiedy uzyskasz już opinię lekarza, podejmij następujące kroki:

Zgłoś wypadek * pracodawcy

Zgłoszenie wypadku w pracy jest bardzo istotne. O wypadku należy powiadomić swojego kierownika. W takiej sytuacji należy kierować się procedurą zgłaszania wypadków ustanowioną przez pracodawcę. Powiedz o urazach, których doznałeś i przyczynie wypadku. Wskazane jest, aby zażądać potwierdzenia od przełożonego, że wypadek został zgłoszony – czy to w formie elektronicznej, czy pisemnej.

Dokumentacja medyczna

Skorzystanie z pomocy medycznej powinno być Twoim priorytetem – nie lekceważ swego urazu, gdyż może to doprowadzić do poważnych następstw. Poza Twoim zdrowiem, skorzystanie z pomocy medycznej jest także istotne dla Twojej sprawy. Będzie potwierdzało Twój uraz oraz pomoże stwierdzić, kiedy i czy w ogóle będziesz mógł wrócić do pracy. A to z kolei pomoże ocenić poniesione przez Ciebie straty.

Skorzystaj z pomocy prawnika

Aby Twoje roszczenie odniosło skutek dobrze jest zasięgnąć porady u prawnika, który ma doświadczenie w sprawach związanych z wypadkami w miejscu pracy. Wytłumaczy Ci on, co jest potrzebne na kolejnych etapach postępowania sądowego. Prawnik będzie wymagać od Ciebie następujących informacji:

 • Kiedy doszło do urazu
 • Jak doszło do urazu, jakie były okoliczności, które do niego doprowadziły
 • Szczegóły dotyczące pracodawcy
 • Szczegóły dotyczące odniesionego urazu
 • W jaki sposób uraz wpłynął na Twoje życie zawodowe i osobiste
 • Kopia dokumentacji medycznej

W przypadku, gdy zdecydujesz się na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu *, nie jesteś zobowiązany informować o tym swojego pracodawcy. Prawnik może powiadomić Twojego pracodawcę o roszczeniu pisemnie. Niektórzy z naszych klientów wolą sami poinformować swojego pracodawcę o fakcie zgłoszenia roszczenia, w związku z którym skontaktuje się z nim prawnik. Wszystko zależy od decyzji klienta. Zazwyczaj jednak radzimy, aby cała korespondencja dotycząca sprawy odbywała się za pośrednictwem przedstawicieli prawnych obu stron.

 • Ocena Injuries Board+

  Prawie wszystkie sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu * muszą zostać ocenione przez Injuries Board (Komisję ds. Obrażeń Cielesnych). Wniosek o ocenę zostanie złożony w Twoim imieniu do Komisji przez prawnika. W swej odpowiedzi, Komisja Injuries Board, wskaże sugerowaną sumę odszkodowania, co doprowadzi do jednego z dwóch rozwiązań:

  • Jeśli suma odszkodowania odpowiada zarówno Tobie jak i Twojemu pracodawcy, sprawa zostaje zakończona, a pracodawca wypłaci odszkodowanie.
  • Jeśli Ty lub Twój pracodawca nie zgodzicie się na zasugerowaną sumę, sprawa może trafić do sądu.

NEGOCJACJE

Jeśli Twoja sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, nie martw się – prawnik przeprowadzi Cię przez cały proces i być może nawet nie będziesz musiał się pojawiać na sali sądowej. Wiele spraw zostaje rozwiązanych poza sądem poprzez negocjacje i spotkania ugodowe. Możesz uczestniczyć w spotkaniu ugodowym ze swoim prawnikiem, który wraz z radcą sądowym będzie negocjował w Twoim imieniu wysokość odszkodowania. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, sprawa zostanie zakończona i nie będzie potrzeby, aby stawiać się w sądzie. Jeśli jednak porozumienia osiągnąć się nie uda, pozostanie czekać na rozprawę sądową, gdzie o losie Twojej sprawy zadecyduje werdykt sędziego.

 

ZAKOŃCZENIE SPRAWY

Przyznane odszkodowanie z tytułu urazu będzie w dużej mierze zależało od jego intensywności oraz od okoliczności, w których do niego doszło. Jeśli po odniesieniu urazu Twój powrót do pracy jest niemożliwy, istnieją środki prawne, które mogą pomóc Ci odzyskać wszelkie poniesione straty finansowe i niefinansowe. Straty te określane są mianem szkód:
Szkody Zwyczajne
Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem

Szkody Szczególne
Wydatki bieżące poniesione wskutek wypadku, na przykład:

 • Utrata zarobków z powodu odniesionego urazu
 • Przyszła utrata zarobków z powodu odniesionego urazu
 • Zmiany co do zdolności do wykonywania pracy w przyszłości (czy możesz wrócić do pracy?)
 • Rachunki za usługi i opiekę medyczną
 • Przyszłe rachunki medyczne
 • Koszty podróży oraz zakwaterowania związane z leczeniem urazu
 • To, czy uraz wpływa negatywnie na komfort życia lub zdolność poruszania się po domu i czy wymagany jest specjalistyczny sprzęt lub opieka w domu.

 • USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE, HIGIENIE I WARUNKACH PRACY Z 2005 ROKU+

  Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zgodnie ze standardowym kodeksem dobrych praktyki. Te obowiązki – zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy – są regulowane Ustawą o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy z 2005 r. Więcej o obowiązkach pracodawcy tutaj.

 • OGRANICZENIA CZASOWE+

  Rygory prawne związane z czasem na zgłoszenie roszczenia różnią się zależnie od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu * mówi o dwóch latach na zgłoszenie roszczenia od dnia doznania urazu lub dnia, w którym został on stwierdzony. W sprawach związanych z wypadkami przy pracy * ograniczenie nie jest już tak jasne, gdyż przez dłuższy czas od wypadku możesz sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że doznałeś urazu lub że rozwija się w Tobie jakaś choroba. Aby dowiedzieć się, ile czasu zostało Ci na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, najlepiej jest skontaktować się z prawnikiem i przedstawić swoją sprawę. Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia oraz odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu * po wypadku w pracy klikając tutaj.

 • ZASIŁEK CHOROBOWY+

  Irlandzkie prawo nie zobowiązuje pracodawców do wypłacania pracownikom zasiłku chorobowego, jeśli wskutek odniesionego urazu nie mogą oni pracować. Warto jednak sprawdzić umowę o pracę, ponieważ może ona zawierać klauzulę dotyczącą zasiłku chorobowego wypłacanego w okresie niezdolności do pracy.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY +

  Nieszczęścia związanego z wypadkami w miejscu pracy * w większości przypadków można uniknąć. Irlandzcy pracodawcy, niezależnie od tego, czy zarządzają dużymi firmami budowlanymi czy małymi kioskami, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy z 2005 r., mają obowiązek zagwarantować, że zdrowie pracownika i warunki jego pracy są chronione na tyle, na ile jest to możliwe. Ma to na celu uniknięcie wypadków w pracy i związanych z nimi urazów osobowych *. Pracownik natomiast powinien zachowywać się odpowiedzialnie w miejscu pracy i unikać celowego narażania się na ryzyko odniesienia urazu. Dlatego też, aby zminimalizować ryzyko związane z pracą, musi istnieć chęć porozumienia między obiema stronami.

  Unikanie wypadków w miejscu pracy

  W zależności od wykonywanych obowiązków, pracownik może dopilnować następujących kwestii, aby zapewnić, że pracodawca przestrzega Ustawy o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy z 2005 r. i zapewnia możliwie najbezpieczniejsze miejsce pracy.
  Pracodawca ma obowiązek:

  • gwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy, bezpieczne maszyny i wyposażenie
  • stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania ryzyka, które może wynikać z użycia jakiegoś artykułu lub substancji i zapobiec ryzyku związanemu z narażeniem na czynniki fizyczne, hałas i wibracje
  • zapobiec niewłaściwemu zachowaniu lub zachowaniu, które może zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu lub pogorszyć warunki pracy
  • dbać o to, aby pracownicy byli zawsze na bieżąco z wszelkimi przepisami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich obowiązków. Przykładem tego mogą być kursy z ręcznego przenoszenia przedmiotów (manual handling).
  • zapewnić pracownikom odzież i sprzęt ochronny (nieodpłatnie)
  • wyznaczyć kompetentną osobę, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • przeprowadzić ocenę ryzyka dla miejsca pracy, która powinna zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą doprowadzić do wypadku w miejscu pracy

  Podsumowując, pracodawcy mają prawny obowiązek chronić swych pracowników i zagwarantować im bezpieczne warunki pracy. Jeśli dojdzie do wypadku w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek zgłosić ten wypadek do Urzędu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są prawnie zobowiązani do zgłoszenia wypadku, jeśli pracownik, który ucierpiał, nie może wykonywać swoich obowiązków przez trzy kolejne dni.  Warto zauważyć, że do ww. trzech dni nie jest wliczany dzień, w którym doszło do wypadku.

 • OBAWY PRACOWNIKÓW +

  Częstą obawą pracowników jest to, że stracą pracę, jeśli wniosą roszczenie przeciwko pracodawcy. Nie ma jednak takiego ryzyka, ponieważ ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa zatrudnienia chroni pracownika przed zwolnieniem, jeżeli wniesie on roszczenie z tytułu urazu odniesionego wskutek wypadku w miejscu pracy. Pracownicy mają również wątpliwości co do tego, kto wypłaci ich odszkodowanie *. My radzimy jednak się tym nie martwić. Co rozsądniejsi pracodawcy mają na taką ewentualność wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pracodawcy przejmuje sprawę roszczenia od samego początku. Jest to dobre rozwiązanie dla każdej ze stron, jako że sprawa nie jest już tak „osobista”.  Zatem, nawet jeśli odszkodowanie zostanie Ci przyznane, budżet Twojego pracodawcy na tym nie ucierpi.
  Nie obawiaj się zatem, że pracodawca będzie traktował Cię źle z powodu roszczenia. Jest to zupełnie normalne. Wypadek w pracy to nie to samo, co wypadek drogowy pomiędzy nieznajomymi. W pracy ludzie zazwyczaj się znają i te relacje muszą być chronione podczas procesu.

PRAWNIK DS. WYPADKÓW PRZY PRACY *

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące urazów odniesionych wskutek wypadku w pracy *, skontaktuj się z nami i porozmawiaj z jednym z naszych prawników ds. uszczerbku na zdrowiu *. Możesz się z nami skontaktować pod nr tel. +353 1649 99 00 lub adresem e-mail ask@traceysolicitors.ie. Jeśli wolisz, żebyśmy to my skontaktowali się z Tobą, zostaw swoje dane wraz z krótkim opisem swojej sprawy w formularzu poniżej. Na pewno oddzwonimy. Tracey Solicitors, ze swoim 30-letnim doświadczeniem w sprawach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu *, doradzi Ci i przeprowadzi Cię przez zawiłości prawne, mając na uwadze Twój najlepszy interes i posługując się zrozumiałym językiem – bez epatowania żargonem prawniczym.Zapytanie

 • Hidden gclid field

16/17 St. Andrew Street, Dublin 2, Ireland

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00