Polski English

Monica, pracownik hotelu, została poszkodowana w wypadku na skutek którego, doznała częściowej amputacji palca. Klientka bardzo cierpiała, gdy drzwi zatrzasnęły się z wielką siłą na jej dłoni ucinając część palca. Klientka była bardzo roztrzęsiona w wyniku tego zdarzenia. W jej imieniu złożyliśmy sprawę do Injuries Board, mimo tego pozwany uniemożliwił rozpatrzenie sprawy przez Injuries Board. W imieniu klientki, po otrzymaniu autoryzacji od Injuries Board złożyliśmy pozew o odszkodowanie z tytułu doznanych urazów do Sądu Najwyższego w Dublinie. Na rozprawie sądowej pozwany złożył sprzeciw. Wyrok sędziego uznał zasadność roszczenia naszej klientki stwierdzając, że pracodawca nie zapewniając bezpiecznych warunków pracy dopuścił się zaniedbania i naraził ją na niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Klientka otrzymała €50,000 odszkodowania. Sprawa została zakończona po 13 miesiącach od daty wszczęcia postepowania sądowego.POWIEDZ NAM O SWOJEJ SPRAWIE

16/17 St. Andrew Street, Dublin 2, Ireland

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00