Polski English
 • ROSZCZENIA POWYPADKOWE W IRLANDII - USZCZERBEK NA ZDROWIU *

  ROSZCZENIA POWYPADKOWE W IRLANDII - USZCZERBEK NA ZDROWIU *

ROSZCZENIA POWYPADKOWE W IRLANDII – USZCZERBEK NA ZDROWIU *

Do uszczerbków na zdrowiu * dochodzi w Irlandii codziennie. Niektóre z nich są poważne, inne mniej. Bez względu na to, jak poważny jest uszczerbek * , może on mieć wpływ na stan finansów poszkodowanego, a tym samym na całe jego życie. Dla niektórych jedyną szansą jest walka o odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku wypadku, który nie był spowodowany z ich winy.

„Uszczerbek na zdrowiu” to termin prawny określający uraz lub chorobę, która została spowodowana (lub pogłębiona) przez czyjeś zaniedbanie. Jeśli spotkało Cię takie nieszczęście, masz prawo złożyć wniosek o odszkodowanie. Urazy wszelkiego rodzaju mogą mieć negatywny wpływ na jakość Twojego życia. Brak zdolności do podjęcia pracy spowodowana uszczerbkiem na zdrowiu, może także negatywnie wpłynąć na stan Twojego konta. Jeśli nie wiesz się jak starać się o odszkodowanie po wypadku, nasi specjaliści – prawnicy ds. uszczerbku na zdrowiu – są po to, aby ułatwić cały proces Tobie i Twojej rodzinie.

Wypadki najczęściej zdarzają się wtedy, kiedy się ich najmniej spodziewamy. Dochodzi do nich w miejscach publicznychw pracyw podróży i na drodze.

JAK ROZPATRYWANE SĄ ROSZCZENIA

Większość roszczeń nie trafia od razu do sądu. Zasadniczo prawo wymaga, aby roszczenie najpierw skierować do PIAB zwanym też Injuries Board (Komisja ds. Obrażeń Cielesnych). Wyjątek stanowią zaniedbania medyczne, niektóre sprawy dotyczące napaści i niektóre przypadki, gdzie uraz jest tylko psychiczny. Większość osób zgłaszających swe roszczenie do PIAB korzysta z pomocy prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu *. Gwarantuje to płynny przebieg procesu oraz zgromadzenie wszystkich dokumentów, raportów medycznych i dowodów potrzebnych do złożenia do Injuries Borad wniosku o rozpatrzenie kwestii odszkodowania.

Poniżej wymienione są najczęstsze typy uszczerbków na zdrowiu.

Proces roszczenia w 3 krokach

 • 1. Skorzystaj z pomocy prawnika+

  Wnosząc roszczenie warto skorzystać z pomocy prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu * . Wiedza prawnika sprawi, że unikniesz ewentualnych niepotrzebnych opóźnień czy też poważniejszych problemów.

 • 2. Dostarcz wymagane informacje oraz dokumenty+

  Prawnik poinformuje Cię, jakie informacje i dokumenty będą niezbędne do złożenia w Twoim imieniu wniosku do Injuries Board. Po złożeniu wniosku, komisja będzie miała 9 miesięcy na rozpatrzenie Twojej sprawy. Po jej rozpatrzeniu, strony zostaną poinformowane o sugerowanej sumie odszkodowania. Aktualne statystyki pokazują, że PIAB potrzebuje średnio 7,1 miesiąca na ocenę sprawy.

 • 3. Skup się na swoim zdrowiu, a my zajmiemy się Twoją sprawą+

  Na tym etapie Twój prawnik będzie prowadził Twoją sprawę aż do jej rozstrzygnięcia, Na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o wszystkich postępach. Sugerowana przez komisję wysokość odszkodowania zostanie z Tobą szczegółowo omówiona i to Ty postanowisz o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Jeśli zaakceptujesz zaproponowane oszacowanie, strona ponosząca winę otrzyma wezwanie do zapłaty po czym wypłaci Ci pieniądze. Jeśli jednak nie zgodzisz się z decyzją komisji, możesz skierować sprawę do sądu. Całym procesem zajmie się prawnik, który w prostych słowach i bez skomplikowanego prawniczego żargonu wytłumaczy Ci Twoje położenie oraz zaproponuje dostępne środki prawne.

WNIOSEK DO INJURIES BOARD

Komisja Injuries Board, została powołana w 2004 roku i odpowiada za ocenę większości spraw związanych z odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu * . Celem komisji jest rzetelna i sprawiedliwa ocena roszczeń oraz ograniczenie czasu i biurokracji z tym związanej. Injuries Board jest pierwszą instytucją, do której należy się skierować chcąc wnieść roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego w wypadku komunikacyjnym, wypadku w pracy lub w miejscu publicznym.

 • 1. Skonsultuj się z prawnikiem +

  Prawnik ds. uszczerbku na zdrowiu * dostarczy Ci informacji potrzebnych do rozpoczęcia procesu i wyjaśni jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku. Aby rozpocząć proces, musisz podać prawnikowi następujące informacje:

  • Szczegóły wypadku
  • Szczegóły odniesionego urazu wraz z dowodami (np. zdjęcia)
  • Szczegóły dotyczące poprzednich urazów, chorób, wypadków lub roszczeń
  • Informacje o wydatkach poniesionych wskutek wypadku (rachunki medyczne, itd.)
  • Nagrania z monitoringu, jeśli takowe są dostępne (Twój prawnik może je zdobyć dla Ciebie)
  • Dane osoby winnej

 • 2. Raport medyczny+

  Następny krok można uznać za najważniejszy na drodze do udowodnienia swego urazu – będziesz potrzebował zaświadczenia od lekarza, który leczył Cię po wypadku. Prawnik może w Twoim imieniu zwrócić się o raport medyczny do lekarza. Podobnie jest w przypadku obrażeń psychicznych, Twój prawnik może poprosić o dokumentację medyczną od psychologa, który Cię leczył.

 • 3. Wniosek do Injuries Board+

  Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, prawnik wypełni i prześle aplikację do PIAB w Twoim imieniu. Po otrzymaniu wniosku, Injuries Board powiadomi osobę, która jest winna Twojemu wypadkowi. Na tym etapie, kopia wniosku i zaświadczenia medycznego zostanie również wydana osobie, przeciwko której jest wnoszone roszczenie. Po złożeniu wniosku, dni jego rozpatrywania nie są wliczane do okresu przedawnienia sprawy.

 • 4. Ocena roszczenia z tytułu urazu +

  Rozpatrując roszczenie, komisja zbada Twoje przeszłe urazy i zasugeruje sumę odszkodowania, kierując się przypadkami, gdzie wystąpiły podobne urazy. Komisja ustala sumę odszkodowania na podstawie tzw. Book of Quantum (kalkulator odszkodowań). Book of Quantum jest rejestrem spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu i zawiera szczegóły dotyczące tych spraw, w tym sumę odszkodowania, jaka została wypłacona. Skorzystaj z naszego kalkulatora odszkodowań, aby dowiedzieć się, na jakiej wysokości odszkodowanie możesz liczyć.

 • 5. Rozważenie propozycji Injuries Board+

  Po rozpatrzeniu Twojego wniosku, komisja PIAB w swej odpowiedzi wskaże sugerowaną sumę odszkodowania. Suma ta zostanie wypłacona przez stronę, która ponosi winę za Twój uraz. Następnie należy podjąć decyzję, czy zaakceptować proponowaną kwotę. Twój prawnik doradzi Ci w tej sprawie, ale ostateczna decyzja będzie należała do Ciebie

 • 6. Dalsze możliwe scenariusze+

  Ty i strona ponosząca winę zaakceptujecie zasugerowaną przez komisję kwotę odszkodowania. W takim przypadku strona ponosząca winę zostanie wezwana do zapłaty należnej Ci kwoty.

  Ty lub strona ponosząca winę nie zaakceptujecie zasugerowanej przez komisję kwoty odszkodowania. W takiej sytuacji wszczęte zostanie postępowanie sądowe przeciwko osobie odpowiedzialnej za spowodowanie wypadku lub urazu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w sprawach związanych z roszczeniami nazywane są także szkodami szczególnymi. Do szkód szczególnych zaliczamy zazwyczaj:

 • Koszty leczenia – koszty opieki lekarskiej, koszty leków, rachunki za pobyt w szpitalu, koszty prześwietlenia rentgenowskiego, MRI, zabiegi, np. fizjoterapia.
 • Koszty podróży – wszelkie koszty podróży bezpośrednio związane z wypadkiem lub odniesionym urazem, takie jak opłaty za przejazd taksówką, transport publiczny do i ze szpitala lub opłaty parkingowe.
 • Utracone dochody – suma dochodów utraconych w wyniku niezdolności do pracy z powodu urazu oraz w niektórych przypadkach, wszelkie przyszłe utracone zarobki zostaną dokładnie wyliczone. Utracone dochody zostaną uwzględnione w ostatecznej kwocie odszkodowania.

 

Czas na zaakceptowanie lub odrzucenie proponowanego odszkodowania z INJURIES BOARD

Po otrzymaniu sugerowanej kwoty odszkodowania, osoba składająca wniosek ma 28 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie propozycji. Osoba, przeciwko której wysunięto roszczenie ma 21 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie oferty złożonej przez Injuries Board.

Należy pamiętać, że jeśli osoba składająca wniosek nie odpowie na ofertę komisji w ciągu 28 dni, zostanie ona automatycznie uznana za odrzuconą.

Skutek zaakceptowania lub odrzucenia proponowanej sumy odszkodowania

Jeśli zarówno Ty jak i strona ponosząca winę za wypadek zaakceptujecie zasugerowaną przez PIAB kwotę odszkodowania, to komisja nakaże sprawcy wypłacenie odszkodowania. Gdy to nastąpi i pieniądze zostaną wypłacone, sprawa zostanie uznana za zakończoną pełną i ostateczną ugodą, co oznacza, że osoba zgłaszająca roszczenie nie będzie miała prawa ponownie żądać dalszego odszkodowania w przypadku ewentualnrgo pogorszenia sie stanu zdrowia po podpisaniu ugody.

Jeśli jedna ze stron odrzuci propozycję komisji, sprawa będzie miała swój dalszy bieg, tj. zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu skierowania jej na drogę sądową, gdzie sędzia zadecyduje o ostatecznym wyniku.

Na tym etapie będziesz współpracować ze swoim prawnikiem, który skorzysta z odpowiednich rozwiązań prawnych, aby nadać sprawie bieg.

Ugoda pozasądowa

Większość spraw dotyczących uszczerbku na zdrowiu rozstrzyga się poza sądem. Rzeczywistość jest taka, że nawet jeśli komisja PIAB nie rozpatrzy sprawy i zostanie wszczęte postępowanie sądowe, nie oznacza to, że będziesz musiał odwiedzić salę sądową.

Przed rozprawą można organizować spotkania ugodowe, podczas których spotkasz się ze swoim zespołem prawnym – radcą prawnym i adwokatem. Podczas spotkań Twój zespół prawny będzie komunikował się z drugą stroną w Twoim imieniu, a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępach i aktualnych propozycjach.

Podczas takich spotkań może zostać osiągnięty kompromis. Jeśli tak się stanie, Twoja sprawa zostanie zakończona pełną i ostateczną ugodą. Jeśli jednak porozumienia osiągnąć się nie uda, pozostanie czekać na rozprawę sądową, gdzie ostateczny werdykt w Twojej sprawie zostanie ogłoszony przez sędziego.

 • Obliczanie szkód +

  W przypadku uszczerbku na zdrowiu *, szkody majątkowej lub jakiejkolwiek innej straty odniesionej wskutek wypadku, jako strona poszkodowana masz prawo żądać odszkodowania za poniesione straty. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest omówienie swojej sytuacji z prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu. Straty poniesione przez poszkodowanego zwane są „szkodami” i zazwyczaj dzieli się je na dwie kategorie: szkody zwyczajne i szkody zzczególne:

  • Szkody zwyczajne klasyfikowane są jako straty niepieniężne / niematerialne, czyli np. ból i cierpienie fizyczne lub psychiczne.
  • Szkody szczególne odnoszą się do strat finansowych, wydatków strony poszkodowanej spowodowanych wypadkiem. np. utrata zarobków, utrata przyszłych zarobków, wydatki związane z opieką w domu, opieka medyczna i przyszła opieka medyczna.

  Konsekwencje tego samego urazu lub choroby mogą być różne dla poszczególnych osób. Dlatego kwota odszkodowania, jaką możesz otrzymać, będzie zależała od Twojego indywidualnego przypadku. Nasi prawnicy ds. uszczerbku na zdrowiu mają doświadczenie w dokładnej wycenie sumy odszkodowania w zależności od konkretnych okoliczności. Gwarantujemy, że otrzymasz takie pieniądze, na jakie zasługujesz.

OKRES PRZEDAWNIENIA

Oficjalnie znany jako “prawne ograniczenie czasowe” okres na zgłoszenie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu * zwykle wynosi 2 lata bez dnia od daty wystąpienia lub uświadomienia sobie urazu. W wielu przypadkach data uświadomienia sobie urazu będzie tożsama z datą wypadku. W niektórych przypadkach osoba może nie zdawać sobie sprawy z poniesionego urazu przez pewien czas po wypadku. W takich sytuacjach czas liczony jest od dnia uświadomienia sobie wystąpienia urazu.

W przypadku, gdy to dzieci doznały urazu, proces przebiega nieco inaczej. Osoba nieletnia nie może samodzielnie wnieść roszczenia. Dlatego też nieletni mają 2 lata na wniesienie roszczenia od dnia ukończenia 18 urodzin. Ewentualnie rodzic lub opiekun prawny może złożyć wniosek w imieniu dziecka zaraz po wypadku. Zazwyczaj jest to korzystniejsza opcja. Zgłoszenie roszczenia wcześniej oznacza, że łatwiej jest pozyskać wiarygodne dowody w celu wzmocnienia sprawy dziecka.

Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku do Injuries Board, dni, podczas których komisja ocenia sprawę, nie są wliczane w okres przedawnienia.

NAJCZĘSTCZE ROSZCZENIA Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU *

 • WYPADKI SAMOCHODOWE LUB DROGOWE * +

  Wypadki samochodowe * oraz inne wypadki drogowe * stanowią najczęstszą przyczynę roszczeń o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu * w Irlandii (74%), a średnia suma odszkodowań przyznanych w 2016 roku wyniosła 22.454 euro. Wypadki drogowe * mogą dotyczyć szeregu incydentów – od wypadków samochodowych, wypadków z udziałem pieszych, wypadków z udziałem rowerzystów, wypadków motocyklowych, wypadków samochodowych, po kolizje pojedynczych pojazdów * .

  Najnowsze statystyki RSA (wydział komunikacji) wskazują, że średnia roczna liczba wypadków drogowych * wynosi 28.700 (wypadki śmiertelne, uszczerbki na zdrowiu * i straty materialne). W 2016 roku do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych wpłynęło 19.633 wniosków o ocenę roszczeń z tytułu wypadku drogowego * , z czego 9.564 wniosków zostało przyjętych i strony ponoszące winę otrzymały wezwania do zapłaty. Pozostałych 10.069 wniosków to wnioski wadliwe lub sprawy, w których porozumienie nie zostało osiągnięte i trafiły one przed sąd.

 • WYPADKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH * +

  Wypadek w miejscu publicznym, czyli roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej * , odnoszą się do sytuacji, w których osoba miała wypadek w miejscu publicznym * nie z własnej winy. Obejmuje to duży zakres wypadków, od poślizgnięć i upadków na chodnikach lub w supermarketach, barach, pubach, restauracjach, do niebezpiecznych warunków panujących w pracy, które doprowadziły do wypadku * .

  W 2016 roku do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych wpłynęły 9.182 wnioski (17% wszystkich wniosków), z czego 2.244 zostały przyjęte i strony ponoszące winę otrzymały Wezwania do Zapłaty. Pozostałych 6.938 wniosków to wnioski odrzucone lub sprawy, w których stronom nie udało się osiągnąć porozumienia i zostały one skierowane do sądu.

 • WYPADEK W MIEJSCU PRACY * +

  Wypadek w miejscu pracy * (odpowiedzialność pracodawcy) to sytuacja, w której osoba doznała urazu w godzinach pracy nie z własnej winy.

  W 2016 roku do Injuries Board wpłynęło 5.241 wniosków o odszkodowanie za wypadek w pracy * (9% wszystkich wniosków). W przypadku 1.158 wniosków strony osiągnęły porozumienie i komisja wydała wezwania do zapłaty. Pozostałe 4.083 wnioski to wnioski odrzucone lub sprawy, w których stronom nie udało się osiągnąć porozumienia i zostały one skierowane do sądu.

TWOJA ROLA W PROCESIE ROSZCZENIA *

Aby prawnik mógł udzielić Ci porad i stwierdzić, czy jesteś uprawniony do otrzymania odszkodowania, będziesz musiał przedstawić wszystkie szczegóły związane z wypadkiem. Nawet takie szczegóły, które mogą Ci się wydawać mało istotne. Pamiętaj również o tym, aby opisać, jak doszło do wypadku i co dokładnie robiłeś w momencie, gdy do niego doszło. Kto poza Tobą w nim uczestniczył, kto był jego świadkiem, itp.

Przed zgłoszeniem roszczenia, powinieneś posiadać następujące informacje:

 • Szczegółowy opis wypadku i tego, jak do niego doszło.
 • Zdjęcia miejsca wypadku, aby pokazać, jak do niego doszło.
 • Dokładna godzina i data wypadku.
 • Czy w miejscu, w którym doszło do wypadku był zainstalowany monitoring. Twój prawnik może poprosić właściciela kamery CCTV o przesłanie nagrań.
 • Dane świadków wypadku, jeśli takowi byli.
 • Zaświadczenia lekarskie – jeśli posiadasz ich kopie, jeśli nie, prawnik może je uzyskać od Twojego lekarza.
 • Szczegóły dotyczące utraty zarobków – ile pieniędzy z wypłat straciłeś w wyniku wypadku?
 • Szczegółowa historia medyczna – czy cierpiałeś na jakieś choroby przed wypadkiem?
 • Szczegóły historii roszczeń – czy w przeszłości zgłaszałeś jakiekolwiek roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu?
 • Szczegółowe informacje o stronie ponoszącej winę za wypadek – sprawą najwyższej wagi jest zidentyfikowanie właściwej osoby przy składaniu wniosku.
 • Lista wydatków poniesionych w następstwie wypadku (na przykład koszty leczenia, koszty podróży, koszty opieki w domu i inne).

 

OPOWIEDZ NAM O SWOJEJ SPRAWIE

W Tracey Solicitors posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w sprawach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu * oraz wiedzę niezbędną ku temu, by pomóc Ci wnieść roszczenie i wytłumaczyć wszelkie zawiłości prawne bez używania żargonu prawniczego mając przy tym na uwadze Twój najlepszy interes. Naszym celem jest uczynienie prawa dostępnym i zrozumiałym dla każdego. Jeśli miałeś wypadek nie z własnej winy i masz pytania, nasz zespół prawników ds. uszczerbku na zdrowiu służy pomocą. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr tel. 01 649 9900 lub wyślij e-maila: ask@traceysolicitors.ie i opisz nam swoją sprawę.