Helena, zamężna kobieta z Dublina była pracownikiem przychodni lekarskiej przez kilka lat. Kiedy Helena próbowała wrócić do pracy z urlopu macierzyńskiego dowiedziała się, iż pracodawca rozwiązał jej umowę zatrudnienia oraz zatrudnił innego pracownika. Utrata pracy bardzo ją zdenerwowała i zmarwiła. Skontaktowała się z nami w celu uzyskania porady prawnej i po zapoznaniu się ze sprawą złożono aplikację do Trybunału Pracy. Po dwudniowej rozprawie Trybunał przychylił się do sprawy klientki oraz w ramach rekompensaty przyznał jej odszkodowanie przeciwko pracodawcy, potwierdzając, że miała rację.