Firma A zawarła umowę z firmą budowlaną na budowę nowego lokalu użytkowego. Firma budowlana następnie złamała warunki umowy powodując opóźnienie projektu. Opóźnienie pokrzyżowało plany związane z rozpoczęciem produkcji w nowym lokalu.Rozważono wszystkie opcje i wystosowano pozew sądowy Dublinie w natychmiastowym trybie. W ciągu 10 dni od rozpoczęcia postępowania został wydany nakaz sądowy w celu ochrony interesów klienta, na mocy którego firma budowlana musiała bezzwłocznie opuścić plac budowy, co pozowliło naszemu klientowi pomyślnie zakończyć projekt.